Până în anul 2023, numărul de companii mari în domeniul tehnologiei informației ar putea crește cu minim 10 unități. Este vorba despre întreprinderile cu peste 250 de salariați. Planurile autoritățile pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv sunt descrise în Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pentru anii 2018-2023, care urmează să fie examinată de Guvern la următoarea ședință. Totodată, autoritățile planifică ca în Republica Moldova să activeze 5 centre de inovație în domeniul IT, iar infrastructură fizică pentru antreprenori să ajungă la cel puțin 50 de mii de metri pătrați. De asemenea, conform documentului, investițiile publice și private în domeniul tehnologiei informației trebuie să crească cu aproximativ 250 de milioane de dolari SUA, iar cifra de afaceri a întreprinderilor să ajungă până la 500 de milioane de dolari SUA. Pentru a realiza obiectivele propuse, autoritățile planifică să facă următoarele intervenții:
  • crearea unei unități de implementare a proiectelor de dezvoltare a ecosistemului IT, în limitele cadrului instituțional existent;
  • stimularea atragerii companiilor IT locale la realizarea proiectelor în diverse sectoare ale economiei prin crearea unei platforme de comunicare a soluțiilor și acordarea de către ODIMM a unor granturi mici pentru proiecte investiționale de creștere a productivității cu ajutorul tehnologiilor IT;
  • stimularea dezvoltării platformei de achiziții electronice publice
  • crearea rețelei de hub-uri antreprenoriale TIC în baza centrelor de excelență TIC, incubatoarelor de afaceri, instituțiilor de învățământ de specialitate;
  • extinderea parcurilor IT, cu componenta infrastructurală, ce oferă spații coworking și consultanță în dezvoltarea afacerilor pentru startup-uri;
  • promovarea semnării cu alte state a acordurilor de recunoaștere reciprocă a semnăturilor electronice, conform Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic;
  • efectuarea consultărilor cu sectorul asociativ din industria IT în vederea identificării problemelor și soluțiilor pentru dezvoltarea ecosistemului;
  • ajustarea datelor statistice relevante domeniului IT în vederea eficientizării monitorizării politicilor din domeniu.
Amintim că, autoritățile mai vor ca până în anul 2023 în Republica Moldova să fie înregistrate o mie de companii IT, dintre care 250 să fie cu capital străin sau mixt.