Permisul de ședere pentru lucrătorii migranți va fi eliberat de către Agenția Servicii Publice în șapte zile calendaristice. Acest termen va putea fi prelungit cu încă o săptămână, dacă autoritatea are motive întemeiate pentru a examina suplimentar cererea depusă. Prevederile se conțin într-un proiect de modificare a mai multor acte legislative, aprobat ieri de Cabinetul de miniștri. De asemenea, lucrătorii migranți din țara noastră vor avea dreptul să-și schimbe angajatorul și să semneze un contract de muncă nou, fără a mai fi obligați să iasă din țară și să prezinte un nou pachet de acte. Totodată, demersul privind acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă va putea fi depus electronic. Solicitarea va fi examinată de către autorități timp de 15 zile calendaristice și nu 25, cum este în prezent. O altă modificare prevede că beneficiarul solicitant nu va mai fi obligat să înștiințeze imediat autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în ţară a vânzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent. Această obligație se va aplica doar când persoanele enumerate se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile. În același timp, de dreptul facilitar de aflare și ședere pe teritoriul țării noastre îl vor avea și persoanelor fizice din statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului aflate în vizită de afaceri. Procedurile de încadrare în scop de muncă pe teritoriul Republicii Moldova au fost simplificate și pentru lucrătorii sezonieri în munci agricole şi a celor frontalieri. Aceștia își vor putea desfășura activitatea doar în baza dreptului de aflare pe teritoriul țării noastre. Proiectul mai prevede extinderea perioadei de acordare a dreptului de şedere, de la un an la doi sau trei ani, pentru străinii:
  • a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare;
  • angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională;
  • lucrătorii înalt calificaţi.
Autoritățile au propus, de asemenea, excluderea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă din procedura de examinare, avizare, coordonare şi verificare a dosarelor depuse de străini în scopul acordării dreptului la muncă şi a dreptului de şedere. Autoritatea va fi doar informată despre forța de muncă străină admisă în țară. Documentul mai prevede completarea Legii privind regimului străinilor cu un capitol nou, care reglementează modul de acordare a dreptului de şedere pentru fiecare categorie de lucrători imigranţi.