În prima jumătate a anului, investiţiile în active imobilizate au însumat 6,76 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut acest indicator a crescut cu 7,4% (în preţuri comparabile). Potrivit Biroul Naţional de Statistică, în primele șase luni, investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 21,6%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 6,62 miliarde lei sau cu 7,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2017.statistica 1 Pe tipuri de imobilizări corporale a crescut volumul investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: la construcțiile inginerești cu 27%, la mijloacele de transport cu 22,2%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 7,8% şi la clădirile nerezidențiale cu 3,1%. Valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 3,7%. Din total investițiilor realizate în această perioadă, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie, care au constituit 35,9%.statistica 2 Cât privește investiţiile în active imobilizate pe surse de finanţare, datele arată că au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au însumat 4,72 miliarde lei, în creștere cu 2,9% față de perioada similară a anului trecut, sau 69,8% din volumul total al investițiilor realizate. Sursele bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) îndreptate pentru realizarea procesului investiţional au însumat 715,8 milioane lei, în creştere cu 51,3%.