Codul deontologic al expertului judiciar a fost aprobat de Guvern. Acesta conține norme obligatorii de conduită profesională şi disciplină în realizarea activităţii de expert judiciar. Codul deontologic al expertului judiciar stabileşte principiile fundamentale de activitate, valorile morale și profesionale, ce vor servi drept ghid pentru comportamentul experților judiciari. Acesta prevede asigurarea prestării unor servicii de calitate, bazate pe norme deontologice şi integritate organizaţională, conştientizarea de către expertul judiciar a responsabilităţii în procesul îndeplinirii atribuţiilor şi a necesităţii de a respecta disciplina în activitatea pe care o realizează. De asemenea, Codul va reprezenta un instrument util pentru ordonatorii expertizelor judiciare, dar şi societate, care vor cunoaşte regulile deontologice în baza cărora trebuie să activeze un expert judiciar, oferind posibilitate acestora de a pretinde un comportament corect din partea expertului judiciar. Respectarea prevederilor Codului deontologic constituie o obligație profesională pentru fiecare expert judiciar din cadrul instituțiilor publice de expertiză judiciară, precum și din cadrul birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară.