Autoritățile intenționează să aloce aproape 2 milioane de dolari pentru a pune capăt unui litigiu internațional. Anterior, statul a mai cheltuit aproximativ jumătate de milion de dolari în același dosar pentru servicii de avocatură și expertiză. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune alocarea Ministerului Finanţelor, din fondul de rezervă al Executivului, suma echivalentă în lei a 1.792.673,17 dolari pentru executarea integrală a sentinţei arbitrale adoptată la 28 iunie de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) la acțiunea înaintată de Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova. Ministerul Justiției susține că, potrivit companiei de avocatură Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) şi Cabinetul avocatului ”Vladimir Iurkovski” (Republica Moldova), selectate să reprezinte interesele statului în faţa Tribunalului în cauza de arbitraj, până în prezent nu se cunoaşte că Tribunalul ar fi încălcat principiile juridice fundamentale referitoare la proces precum şi orice fapt nou care ar putea afecta decisiv sentinţa arbitrală. Astfel, nu persistă temeiuri pentru a contesta sentinţa arbitrală în cauză. Mai ales că aceasta prevede dobândă compusă la o rată de 5% pe an din suma de 200.916,85 dolari începând cu 20 februarie 2011 până în data plății și pe suma de 200.916,85 dolari începând cu data de 10 martie 2011 până în data plății. Astfel, amânarea executării sentinţei arbitrale atrage după sine majorarea sumei care urmează a fi achitată de Republica Moldova În 2016, Guvernul a alocat 235 de mii de euro pentru plata onorariilor avocaților pentru reprezentarea intereselor țării în acest dosar, iar la începutul acestui an a plătit companiei ”KPMG Advisory” SRL 127 de mii de euro pentru servicii profesionale de expertiză economico-financiară. În anul 2010, Laguardia SRL a încheiat mai multe contracte de arendă a unor terenuri agricole din comunele Vărvăreuca, Roşietici şi Coşerniţa, raionul Floreşti, pe o perioadă de trei ani. În februarie 2011, reprezentantul Laguardia SRL a depus contractele spre înregistrare la primăriile din localitate. Conform contractelor, aceasta s-a obligat să întreprindă toate măsurile tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Peste doar o lună, pe motiv că firma nu a respectat obligaţiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au depus la primăria din localitate şi în adresa Laguardia SRL notificări de reziliere a contractelor. Laguardia SRL nu ar fi reacţionat la aceste notificări. Ulterior, primarii comunelor Coşerniţa şi Vărvăreuca din raionul Floreşti au emis două dispoziţii prin care au revocat înregistrarea contractelor depuse de Laguardia SRL şi au înregistrat altele cu compania SC Bio-Alianta SRL.