Un agent economic s-a ales cu o amendă în valoare de trei mii de lei pentru că vindea mărfuri cu termenul de valabilitate expirat. Și anume, pesmeţi, condimente, ciocolată, colorant pentru vopsea, convertizar de rugină, soluţie de curăţarea mobilei, detergent şi vopsea. Nemulțumit de sancțiunea aplicată de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, agentul economic s-a adresat în instanță și a contestat procesul-verbal.   Mai exact, SRL ”Solarius” FPC a cerut anularea procesului-verbal cu privire la contravenție și, respectiv, a deciziei de sancționare contravențională. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, solicitarea agentului economic a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.  Reprezentanții firmei au depus recurs solicitând declararea nulă a procesului verbal, conform prevederilor art. 445 din Codul Contravenţional. La fel, au solicitat constatarea menţinerii ilegale în vigoare, de către instanţa de judecată, a unei contravenţii constatate şi pe cale de consecinţă aplicate contrar prevederilor legale, prevăzute de Codul Contravenţional și constatarea încălcării de către Judecătoria Chişinău a art. 462 Codul Contravenţional, alin. (1) prin care Hotărârea judecătorească trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. În motivarea recursului se invocă că instanţa a menţinut sancţiunea contravenţională, prin admiterea unor probe administrate ilegal la faza procesului contravenţional. Mai mult, aceștia au invocat că se crează un precedent foarte periculos, prin care persoana poate fi sancţionată contravenţional în pofida faptului că în faţa judecătorului sunt prezentate probe dobândite ilegal și magistratul observă şi admite probele. Or, în speţă, reiese că dacă contravenientul este în lipsa cunoştinţelor legii, instanţa poate sancţiona persoana şi în baza unor probe dobândite contrar prevederilor legale de către orice agent constatator indiferent de atribuţiile cu care acesta a fost investit prin lege. Totuși, în urma examinării cererii de recurs, instanța a respins solicitarea ca fiind tardivă. Și asta pentru că recurentul a depus recursul după 27 de zile de la pronunțarea instanței de fond, deși trebuia să se adreseze în termen de 15 zile.