Drepturile constituționale ale angajaților la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă sunt compromise. Aceasta este una din principalele concluzii care se conține în nota informativă privind starea securității și sănătății în muncă în semestrul I al anului, care a fost prezentată în cadrul ședinței Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor. În perioada de referință, inspectorii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au efectuat 297 de vizite pentru a verifica cum se respectă legislația și alte acte normative în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă la mai multe entități, în care activează peste 26 mii de salariați, dintre care aproape 24 mii de membri de sindicat. Drept urmare, au fost depistate peste 5.500 de încălcări și abateri de la prevederile actelor legislative și normative din domeniul muncii, dintre care 4.525 de cazuri se raportează la domeniul securității și sănătății în muncă, iar 945 vizează domeniul muncii. Alte aproape 80 de încălcări și abateri țin de nerespectarea prevederilor contractelor colective de muncă, convențiilor colective și a drepturilor sindicale. Amintim că, din data de 27 octombrie 2017, după adoptarea noilor modificări legislative, Inspectoratului de Stat al Muncii i-a fost limitată funcția de control. În consecință, din 27 octombrie, anul trecut, și până în 18 iunie, curent, a fost cercetat, întocmit și expediat organelor de resort doar un singur dosar de accident de muncă mortal, care s-a produs la începutul anului de față la SRL ”Combinatul de Pâine din Bălți”,  la examinarea căruia a participat și inspectorul de muncă al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Aceasta în timp ce Inspectoratului de Stat al Muncii i-au fost comunicate 194 de accidente, 27 dintre care s-au soldat cu decesul a 31 de persoane, ceea ce denotă o situație îngrijorătoare determinată de încălcări sistematice ale cerințelor securității și sănătății în muncă.