O societate democrată și prosperă înseamnă inclusiv respectarea drepturilor omului, dar și acces la o justiție corectă și transparentă. Despre cum este privită Republica Moldova pe plan internațional la acest capitolul, dar și cât de pregătiți sunt avocații pentru a apărea în instanță, instruirea tinerii generații și nu doar, am discutat în interviul ce urmează cu Cristina Pereteatcu, Directorul executiv Amnesty International Moldova (AIM). BizLaw: Amnesty International Moldova are o experiență vastă în organizarea și desfășurarea protestelor. Cum reacționează autoritățile la astfel de acțiuni și cât de des sunt atinse obiectivele propuse? Cristina Pereteatcu: Autoritățile reacționează diferit, în funcție de dreptul încălcat, care constituie subiectul acțiunii. Totuși, indiferent de culoarea politică, libertatea de exprimare, ca drept fundamental, este des îngrădit. Noi totuși reușim sa fim consecvenți prin informarea publicului larg despre încălcări și responsabilizarea autorităților. BizLaw: La sfârșitul lunii iunie avocații au organizat un protest împotriva aplicării excesive a măsurii preventive de arest. Magistrații au spus, însă, că această acțiune este o imixtiune directă în activitatea judecătorilor, iar afirmații făcute de apărători sunt superficiale și evazive, fără careva analize detaliate. Cât de eficiente sunt asemenea acțiuni pentru apărarea drepturilor omului în Republica Moldova și care ar fi rezultatul final al acestora, ce s-ar putea obține în mod real? 39872804_539680596485807_8960559242801053696_nCristina Pereteatcu: În primul rând, prin acest protest al avocaturii a fost creat un precedent. Asemenea proteste scot în evidență cusururile sistemului judiciar din Republica Moldova, în care statul nu-și îndeplinește obligația pozitivă să readucă la ordinea zilei principiul egalității armelor într-un proces penal. Aplicarea excesivă și neîntemeiată a reținerilor și a măsurilor preventive sub formă de arest pe cauzele penale – rămâne o problemă fundamentală a asigurării dreptului la libertatea și siguranța persoanelor din Republica Moldova, precum și a dreptului la un proces echitabil.
Faptul că în jur de 95% din demersuri ale procurorilor cu privire la aplicarea și prelungirea arestului sunt acceptate de către instanțele de judecată, accentuează un dezechilibru între dreptul fundamental la apărare și dreptul statului de a înainta acuzația de stat (principiul egalității armelor într-un proces penal).
BizLaw: Apropo despre avocați. Amnesty organizează periodic cluburi de discuție cu apărătorii. Care sunt subiectele abordate? Cristina Pereteatcu: ”Cluburile Avocaților” sunt organizate lunar, în comun cu Uniunea Avocaților, sub forma instruirilor continue. În calitate de experți sunt invitați avocați, judecători, procurori cu experiență, iar printre subiectele abordate până acum au fost:
  • normele Codului deontologic al avocaților și ale apărătorilor drepturilor omului;
  • interzicerea torturii și dreptul la un proces echitabil - standarde CtEDO și reguli obligatorii pentru avocați;
  • nulitatea și admisibilitatea probelor în procesul penal;
  • tactici de lucru a acuzării şi combaterea acestora;
  • aplicarea directă a CEDO în procedura penală şi folosirea precedentelor CEDO;
  • protecția drepturilor persoanelor cu capacitate juridică redusă, persoane cu dizabilități și cele declarate incapabile.
BizLaw: Avocații tineri și cei stagiari își dau interesul să se implice în astfel de discuții? Cristina Pereteatcu: Da. Cluburile avocaților sunt o platformă de instruire atractivă și pentru avocații tineri, dar și pentru cei stagiari. BizLaw: Câte evenimente de acest tip au fost organizate până acum? Cristina Pereteatcu: În ultimii 5 ani au fost organizate în jur de 50 de cluburi ale avocaților. Anual sunt 10 la număr și reușim să instruim mai mult de 800 de avocați și avocați stagiari. 39786162_1870878036553877_4381547256797462528_nBizLaw: Au nevoie avocații de susținerea organizației dumneavoastră? Nu se pot descurca singuri, în cadrul Uniunii? Cristina Pereteatcu: Considerăm că instruirile asigurate de societatea civilă, ca ”outsider” la actul justiției, cu expertiză internațională, sunt o valoare adăugată. Amnesty International Moldova, în ultimii ani, insistă să fie parte la curricula pentru toate părțile actului de justiție. Judecătorii și procurorii la fel beneficiază de instruirile AIM.  Mai mult, platforma de comunicare al avocaților ”ailawyer” este inițiativa Amnesty Moldova deja de mulți ani. BizLaw: Și totuși, cât de pregătiți sunt avocații pentru a apărea în instanță? Cristina Pereteatcu: În baza dosarelor la care avem acces, constatăm că deseori avocații au o pregătire superficială în apărarea cauzelor clienților lor pe dosarele penale, des nu depun plângerile și contestările necesare, pregătesc referințe puțin argumentate, uneori chiar încalcă termenele procedurale.
Din păcate instruirea avocaților nu a fost o prerogativă a Uniunii Avocaților, iar acele instruiri organizate de societatea civilă nu au avut forma unui curriculum.
Siguranța noastră este că Centrul de Instruire din cadrul Uniunii Avocaților va aduce schimbări calitative, pe termen lung, în avocatură, de pe urma cărora vor avea de câștigat toate părțile participante la actul de justiție. BizLaw: Ați menționat că, pe lângă activitatea ce vizează avocații, organizați instruiri pentru judecători și procurori. Ei cât de interesați sunt aceștia să participe la astfel de evenimente și care sunt principalele subiecte de interes? Cristina Pereteatcu: Este un parteneriat relativ nou pentru Amnesty Moldova și total diferit, comparativ cu cel al avocaților, luând în considerare că Institutul Național de Justiție are un curriculum bine organizat pe diferite domenii de instruire și grupuri ale profesioniștilor.
Subiectele sunt din drept penal, iar în vara anului curent am încercat să provocăm judecătorii și procurorii cu un subiect ce ține de creierul uman, din punct de vedere al etologiei și psihologiei.
Sperăm ca pe termen lung să putem extinde institutul probațiunii, care, în opinia noastră, abordează îngust comportamentele umane. BizLaw: Unul dintre obiectivele de bază ale Amnesty International este apărarea drepturilor omului. Cum este privită Republica Moldova la acest capitol pe plan internațional și care sunt domeniile la care mai avem de lucrat? Cristina Pereteatcu: Republica Moldova este privită critic sub aspectul respectării drepturilor constituționale per ansamblu. Prin intermediul comunicatelor noastre noi foarte des accentuăm că sunt sistematic încălcate următoarele drepturi fundamentale în țara noastră:
  • dreptul la un proces echitabil;
  • dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane și degradante;
  • libertatea cuvântului, dreptul de asociere și libertatea întrunirilor.
O scanare a hotărârilor CtEDO este o oglindire clară a sistemului defect care promovează aceleași persoane și ”valori”.
39927834_305788646853937_3053434658957033472_n BizLaw: Fenomenul torturii mai este prezent în instituțiile de detenție? Cum au evoluat lucrurile în ultimii ani? Cristina Pereteatcu: Tortura, cu mare regret, este prezentă în majoritatea locurilor de detenție. Cazul Braguță este unul elocvent în acest sens, iar cultura impunității este cauza acestui cerc vicios. Lucrurile la capitolul tratamente inumane, degradante și tortură, în condițiile actualei reforme eșuate ale justiției, au involuat. BizLaw: Cum credeți, acordarea posibilității absolvenților studiilor superioare în drept să-și reprezinte rudele în instanță facilitează accesul la justiție? În acest caz, calitatea actului de justiție nu va suferi? Cristina Pereteatcu:
Tinerii specialiști și proaspeții absolvenți ai instituțiilor superioare de drept nu pot avea din start experiență și pregătire suficientă pentru a apăra calitativ în instanțe victimele abuzurilor statului, inclusiv  - abuzurile de ordin penal.
Orice tânăr specialist mai are nevoie și de un stagiu pentru a putea ulterior apăra drepturile omului calitativ. BizLaw: Din câte cunoaștem, a fost pilotat și un curs opțional de instruire în școală, "Educație pentru Drepturile Omului". Care sunt rezultatele obținute, reușim să creștem o tânără generație care să-și cunoască drepturile? Cristina Pereteatcu: Amnesty International Moldova a început elaborarea materialelor pentru cursul Educație pentru Drepturile Omului (EDO) încă în anul 2008. Inițial, aceasta era o activitate extracurriculară, apoi, în anul 2011, EDO a devenit obiect opțional pentru elevii claselor VII-IX. În anul școlar 2015-2016, cursul a fost implementat în circa 125 de școli. În anul 2016 am început să elaborăm curricula și manualelor pentru ciclul primar și gimnazial integral, iar în anul școlar 2016-2017 acestea au fost pilotate în 22 de școli și au fost implicați peste 700 de elevi. În luna mai, curricula pentru ciclul primar și cea pentru ciclul gimnaziu au fost aprobate de Ministerul Educației și Consiliul Național pentru Curriculum și sunt parte al planului cadru național. Scopul acestei discipline este de a forma cetățeni activi, informați și responsabili, pregătiți pentru a acționa într-o societate democratică, capabili să-și apere propriile drepturi și drepturile altor persoane. Elevii care frecventează acest curs formează grupuri școlare cu scopul de a promova drepturile omului, monitorizează respectarea drepturilor în școală, comunitate, elaborând recomandări titularilor de obligații, realizează campanii de informare în domeniul drepturilor omului, participă la diverse campanii locale, naționale și internaționale. Maratonul Scrisorilor, organizat anual de către Amnesty International Moldova, este un exemplu de participare masivă a elevilor, care frecventează cursul EDO, într-o campanie internațională, în cadrul căreia oamenii solicită guvernelor represive să le facă dreptate apărătorilor drepturilor omului. În anul 2016 elevii au scris peste 30 de mii de scrisori întru susținerea victimelor abuzurilor drepturilor omului. Pentru comparație, în 2010, la prima ediție a Maratonului, au fost colectate circa 1000 de scrisori.  Aceasta este contribuia noastră în crearea unei generații care nu doar își va cunoaște drepturile, dar și va respecta și revendica drepturile proprii și drepturile celorlalți. BizLaw: Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite.