În două luni de când și-au început activitatea cei patru inspectori de integritate, angajați de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), au primit pentru examinare 87 de sesizări. Potrivit informațiilor prezentate de Autoritate, în mare parte sesizările examinate au fost recepționate în anul curent, dar au fost repartizate și petiții din anii precedenți. ANI precizează că au fost întocmite 57 de procese verbale, din care:
  • 44 procese-verbale de inițiere;
  • 13 procese-verbale de refuz;
  • 2 acte de constatare (o constatare și o clasare);
  • 2 notificări de ridicare a mandatului;
  • 18 procese-verbale contravenționale, dintre care 15 sunt asupra declarațiilor de avere și interese personale depuse tardiv;
  • 3 conflicte de interese soluționate și înregistrate în Registru.
Activitatea de control a Inspectoratului de integritate a început odată cu numirea inspectorilor de integritate. Obiectivele de bază ale inspectorilor de integritate sunt:
  • examinarea curentă a sesizărilor înregistrate;
  • elaborarea și aprobarea actelor metodologice de specialitate;
  • analizarea/însușirea modulului destinat Inspectoratului din sistemul informațional ”e-Integritate”;
  • preluarea în examinare a materialelor restante stocate în secretariatul ANI.
Amintim că, ANI are deocamdată angajați doar patru inspectori de integritate din 46 câți sunt prevăzuți în organigrama instituției. În prezent este în desfășurare un nou concurs de angajare la care s-au înscris 16 candidați, dar Comisia a respins dosarele a șapte dintre ei pentru că nu ar fi corespuns criteriilor stabilite de legislație. La proba scrisă au participat opt din cei admiși și au trecut la următoarea etapă doar șase. Interviul va avea loc în data de 17 august la sediul ANI.