La începutul lunii iulie a fost lansat Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive. Autoritățile au spus atunci că noua soluție digitală va facilita procesul de eliberare a documentelor atât pentru antreprenori, cât şi pentru instituțiile de stat. Cât de popular este noul sistem și cum poate fi accesat încercăm să aflăm din interviul ce urmează, realizat cu Alexandr Leapin, șeful Direcției licențiere a unităților de drept din cadrul Agenției Servicii Publice. BizLaw: Câte persoane au accesat serviciile oferite de noul sistem? A reușit să devină popular în rândul antreprenorilor? Alexandr Leapin: În conformitate cu punctul 13 din Planul de acțiuni privind implementarea soluţiilor de Ghişeu Unic pentru eliberarea actelor permisive aprobat prin Hotărârea Guvernului numărul 73 din 14 iunie 2016, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Cancelaria de Stat, realizează, în perioada mai-noiembrie 2018, campania de informare a agenţilor economici, de promovare a principiilor bunei reglementări şi soluţiilor de Ghișeu Unic.
De la lansarea Ghișeului Unic, 9 iulie, și până în data de 8 august, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) au fost depuse 52 cereri privind obținerea actelor permisive, inclusiv la autorități.
Cu siguranță, la finalizarea campaniei de informare gradul de popularitate al sistemului va creşte considerabil, având în vedere că SIAGEAP este un proiect modern. BizLaw: În prezent, pot fi solicitate online 29 de documente. Ce se întâmplă cu celelalte acte? Acestea vor deveni disponibile, la fel,  în format electronic? Când se va întâmpla aceasta? Alexandr Leapin: Treptat, toate autorităţile incluse în Anexa la Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător vor fi conectate la SIAGEAP. Conform graficului, termenul limită preconizat este anul 2019. Nota redacției: Autoritățile incluse în anexa Legii menționate sunt următoarele:
 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;
 • Banca Naţională a Moldovei;
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei;
 • Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Finanțelor;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Serviciul Vamal;
 • Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Agenţia Naţională Transport Auto;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă;
 • Autoritatea administraţiei publice locale;
 • Agenția de Mediu;
 • Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare si Radiologice;
 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
 • Serviciul de Informații și Securitate;
 • Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale;
 • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC;
 • Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică;
 • Institutul Național de Metrologie;
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția Navală;
 • Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice;
 • Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale.
BizLaw: Explicați-ne cum are loc procedura de solicitare a actelor permisive prin intermediul ghișeului unic. Care sunt pașii care trebuie urmați pentru a obține actele? Alexandr Leapin: Procedura este simplă. Inițial se accesează site-ul www.servicii.gov.md şi se purcede la îndeplinirea declaraţiei/cererii cu anexarea actelor solicitate. BizLaw: Accesarea sistemului poate fi făcută doar de persoanele care dețin semnătura digitală? Alexandr Leapin: Există trei posibilități prin care solicitanții pot accesa sistemul și anume cu ajutorul semnăturii digitale, electronice sau mobile. BizLaw: Posibilitatea de a solicita anumite documente online, prin intermediul sistemului lansat, presupune că aceste acte pot fi solicitate doar electronic sau posibilitățile existente până acum au rămas în vigoare? Alexandr Leapin: Actele permisive eliberate de Agenția Servicii Publice pot fi solicitate atât online, cât și la sediul autorităţii emitente. În curând, această procedură va putea fi efectuată şi prin intermediul centrelor multifuncționale. BizLaw: Dacă, totuși, antreprenorii întâmpină dificultăți în accesarea unor documente sau în realizarea unor proceduri online, unde se pot adresa după ajutor? Alexandr Leapin: Pentru mai multe informații referitoare la actele permisive eliberate de Agenția Servicii Publice solicitanții pot accesa site-ul Agenției, telefonic la numărul de contact 14-909, se pot adresa la sediul Agenției din municipiul Chișinău, str. A. Pușkin 47, sau la numerele de telefon ale celorlalte instituţii emitente. BizLaw: Dar niște calcule privind reducerea cheltuielilor există? Cât vor economisi agenții economici și cât autoritățile statului? Alexandr Leapin: Conform unui studiu efectuat de Banca Mondială, întreprinzătorii vor economisi circa 12 milioane de dolari SUA, iar ca efect va fi o economie anuală şi pentru stat de aproximativ 9,6 milioane de dolari SUA. BizLaw: Cum va fi asigurată securitatea actelor și a datelor cu caracter personal introduse în cadrul sistemului? Alexandr Leapin: Prin ordinul nr. 307 din 21 iunie 2018 al Ministerului Economiei și Infrastructurii a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul SIAGEAP, unde sunt stabilite toate normele. Sistemul a fost înregistrat și la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. BizLaw: Cât a costat dezvoltarea Sistemului informaţional unic pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive? Alexandr Leapin: Sistemul Informațional Automatizat a fost realizat prin intermediul Proiectului Ameliorarea Competitivității II, inițiat de Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Banca Mondială. În acest sens a fost angajată o companie IT care a dezvoltat platforma dată.
Costul lucrărilor este de 400.000 de dolari SUA.
BizLaw: După reformă, Agenția Servicii Publice are o gamă destul de largă de competență. Instituția are suficienți specialiști pentru a gestiona și ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive? Alexandr Leapin: Agenția Servicii Publice are capacități suficiente pentru administrarea sistemului actelor permisive. De asemenea, este de menționat că angajații Agenției sunt într-un proces continuu de instruire, astfel încât să facă față tuturor cerințelor la nivel înalt.   Nota redacției: În prezent, prin intermediul Ghișeului unic pot fi solicitate următoarele 29 de acte permisive:
 •  Agenția Servicii Publice:
1. Autorizaţia pentru importul produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA); 2. Autorizaţie pentru importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr; 3. Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet; 4. Licență pentru importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și/sau a berii importate; 5. Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni; 6. Licenţă pentru importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat; 7. Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată; 8. Licența pentru producerea, asamblarea, importul și/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor și munițiilor cu destinație civilă și repararea armelor cu destinație civilă; 9. Licență pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive și/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 10. Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului ”Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională; 11. Licență pentru activitatea magazinelor duty-free (inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic), a barurilor și restaurantelor duty-free; 12. Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port; 13. Licență pentru activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei; 14. Licență pentru activitatea de broker vamal; 15. Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); 16. Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului; 17. Licență pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor în țară și/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenților în programe de schimb educațional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanței de vară; 18. Licență pentru activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora.
 • Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:
19. Autorizaţia de activitate cu utilizarea obiectivelor şi încăperilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor; 20. Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor; 21. Licența pentru activitate farmaceutică.
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii:
22. Autorizație pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcții; 23. Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor din construcții; 24. Certificat de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes national.
 •  Agenția Națională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice:
25. Certificatul de securitate – notificare / Certificatul de securitate – cerere; 26. Autorizația radiologică – notificare / Autorizația radiologică – cerere; 27. Autorizația radiologică parțială – cerere / Autorizația radiologică parțială – notificare.
 •  Serviciul National de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice:
28. Autorizație a stațiilor de radiocomunicații ale navelor maritime și fluviale.
 • Autoritățile Publice Locale:
29. Notificarea în comerț.