Autoritatea Națională de Integritate (ANI) are deocamdată angajați doar patru inspectori de integritate din 46 câți sunt prevăzuți în organigrama instituției. Instituția a anunțat că la concursul de angajare, care este în proces de desfășurare, au aplicat 16 candidați. Comisia de concurs a respins, însă, dosarele a șapte dintre ei. Autoritatea susține că candidații au fost eliminați din competiție pentru că nu au studii superioare juridice sau economice, experienţă de cel puţin doi ani în domeniul studiilor superioare deţinute în ultimii patru ani de activitate, precum şi în temeiul prevederilor Legii privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. Astfel, Comisia pentru organizarea și desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate a admis la concurs următorii candidați:
  • Gorceac Vladislav;
  • Buzulan Marcel;
  • Ioniţă Diana;
  • Armanu Igor;
  • Roşca Corneliu;
  • Ciorici Pavel;
  • Moloşag Victor;
  • Creţu Ion;
  • Stavinschi Alexandru.
Conform informațiilor prezentate de Autoritate, proba scrisă va avea loc în data de 13 august, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate.