Profitul băncilor s-a micșorat în prima jumătate a anului. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), profitul a însumat 935,8 milioane de lei și, comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a micșorat cu 2,2 la sută. Veniturile totale au constituit 3,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,1 la sută (2,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,9 la sută (1,3 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au alcătuit 2,5 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 30,2 la sută din totalul cheltuielilor (762,7 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 69,8 la sută din totalul cheltuielilor (1,8 milioane lei). BNM susține că micșorarea profitului a fost determinată de micșorarea veniturilor din dobânzi cu 11,7 la sută sau cu 285,7 milioane lei ca urmare a diminuării ratei dobânzii și a portofoliului de credite, precum și de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 8 la sută sau cu 130,6 milioane lei. Concomitent, au crescut veniturile neaferente dobânzilor cu 14,5 la sută sau 166,5 milioane lei. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii și comisioane - 58 la sută, veniturile din diferența de curs valutar – 28,9 la sută (venituri din comercializarea valutei și din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 13 la sută. Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 23,1 la sută sau 228,9 milioane lei, ca urmare a diminuării ratei medii la depozite. În primul semestru, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,2 la sută şi respectiv 13,4 la sută, fiind în creștere cu 0,3 p.p. și respectiv cu 2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.