Serviciile medicale vor fi prestate persoanelor asigurate fără ca acestea să prezinte polița de asigurare medicală pe suport de hârtie. Toată informația se va conține în format electronic. Măsura se va aplica și în cazul eliberării medicamentelor compensate. Prevederile se conțin într-un proiect votat, recent, de către Parlament, în prima lectură.

Astfel, noțiunea de ”poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” urmează să fie substituită cu cea de ”statut de persoană asigurată”. Autoritățile spun că anume această modificare exclude obligativitatea deţinerii poliţei pe suport de hârtie şi a neclaritaților privind modalitatea de activare a acesteia. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se ţine de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare, iar statutul persoanei fizice în sistem se va confirma utilizând numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Prin urmare, reprezentanții agenților economici și a instituțiilor angajatoare nu vor mai trebui să meargă la agențiile teritoriale ale CNAM pentru a ridica polițele de asigurare pentru angajați. Va fi suficient doar completarea rapoartelor de evidență a persoanelor asigurate, care se depun online.

La fel, persoanele care sunt asigurate de stat, inclusiv pensionarii și persoanele cu necesități speciale, vor fi scutite de obligativitatea deținerii poliței pe suport de hârtie. De asemenea, documentul prevede suspendarea statutului de persoană asigurată în cazul neachitării primelor de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu mai mult de un an consecutiv. Autoritățile spun că implementarea proiectului va contribui la facilitarea reformării serviciilor publice.

De asemenea, modificările vor avea un impact benefic asupra cetățenilor Republicii Moldova care se află peste hotarele țării și aleg să achite prima de asigurare în sumă fixă. Până a intra în vigoare, documentul trebuie să fie votat în lectură finală de către deputați, promulgat de către președinte și publicat în Monitorul Oficial.