În timpul perioadei de observaţie, al procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului şi/sau al procedurii de restructurare, oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, va putea introduce în instanţa acţiuni, inclusiv acțiuni reconvenționale, pentru anularea unor acte juridice încheiate de debitor. În prezent, acest drept îl are doar administratorul/lichidatorul desemnat. Modificările Legii insolvabilității se află în consultări publice. Totodată, se propun mai multe modificări la actele juridice care pot fi anulate și termenii de depunere a solicitărilor. De exemplu, se va putea solicita anularea transferurilor de bunuri de la debitor către un creditor efectuate în ultimele [6/12] luni precedente înaintării cererii introductive și nu doar în ultimele patru luni, cum este prevăzut acum. Aceeași modificare de termen se va aplica și în cazul solicitării de anulare a acordării gratuite a unui gaj sau a unei ipoteci. Nu vor putea fi anulate transferurile de bunuri care au fost făcute prin licitații publice, concursuri și alte selecții competitive, desfășurate cu respectarea regulilor aplicabile, sau atunci când cealaltă parte a acționat cu bună-credință. Conform proiectului, în cazul în care administratorul/lichidatorul nu-și dă acordul, în termenul indicat de creditor, pentru înaintarea de către creditor a acțiunii în anulare, acesta va putea cere instanței de insolvabilitate autorizarea înaintării acțiunii în anulare, cu trecerea cheltuielilor de judecată în contul cheltuielilor procesului de insolvabilitate. De asemenea, Legea urmează să fie completată cu prevederea că hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de declarare a nulității actelor juridice va putea fi atacată cu recurs de orice persoană interesată. În proiect autorii mai propun ca înaintarea cererii introductive privind anularea tranzacțiile încheiate în ultima perioadă de către debitor să poată fi depusă de către administratorul/ lichidatorul cu mai multe categorii de persoane. Cum ar fi, de exemplu, cu rudele de gradul întâi și doi ale asociaților, acționarilor sau co-proprietarilor debitorului.