Societatea pe Acțiuni ”Franzeluța” a venit cu o reacție, după ce compania a fost inclusă de către Agenția Achiziții Publice în Lista de interdicție a operatorilor economici care nu vor putea participa la procedurile de achiziții publice în următorii trei ani. S.A. ”Franzeluța” susține că decizia are la bază o eroare pur tehnică. Vedeți mai jos ce spun reprezentanții companiei. ”Ca urmare a apariţiei în unele mijloace de informare în masă a informaţiei precum că Societatea pe Acțiuni ”Franzeluța” a fost inclusă în Lista de interdicţie a operatorilor economici și nu va putea participa la proceduri de achiziții publice în următorii trei ani, venim cu următoarele precizări. În data de 20.06.2018 în adresa S.A. ”Franzeluţa” a venit Decizia Agenţiei Achiziţii Publice nr.18/18 din 15.06.2018 cu privire la înscrierea S.A. ”Franzeluţa” în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Agenţia Achiziţii Publice în decizia sa menţionează că S.A. ”Franzeluţa”, participând la licitaţia deschisă nr.17/01545 din 14.06.2017 iniţiată de către Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Centru, a prezentat un document care nu corespunde realităţii, şi anume certificatul nr.B1611985 din 13.06.2017 privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional. Însă, S.A. ”Franzeluţa” nu urmărea interesul de a prezenta careva documente false, deoarece în data de 13.06.2017 nu avea careva restanţe faţă de bugetul public naţional, şi nici în alte perioade, fiind un contribuabil de bună-credinţă. Prin scrisoarea nr.26-05/1-08/8102 din 03.07.2018 emisă de Serviciul Fiscal de Stat informează că potrivit datelor Sistemului Informaţional Automatizat ”Contul Curent al Contribuabilului” al SFS, S.A. ”Franzeluţa” (c/f 1002600004030) în data de 13.06.2017 nu a avut restanţă faţă de bugetul public naţional. IMG_0009Aşadar, prezentarea de către S.A. ”Franzeluţa” la licitaţia deschisă nr.17/01545 din 14.06.2017, organizată de către Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Centru, a certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional cu indicarea eronată a datei se datorează factorului uman, care este unul inerent în activitatea de zi cu zi a persoanelor. E o eroare pur tehnică şi ne exprimăm regretul că ea a stat la baza apariţiei unor informaţii ce aduc prejudiciu imaginii Combinatului.   Acest fapt, însă, nicidecum nu presupune intenţia Societăţii de a prezenta un act fals, aşa cum se invocă, cu atât mai mult că entitatea nu avea restanţe faţă de bugetul public naţional care ar putea fi tăinuite.  Este important de precizat faptul că S.A. ”Franzeluţa” ca societate cu capital majoritar de stat, este social responsabilă de asigurarea populaţiei cu produse de panificaţie, inclusiv pentru majoritatea instituţiilor preşcolare şi şcolare, spitale, centre de plasament,etc. Includerea în Lista de interdicţie a Societăţii pe o perioadă de trei ani, va avea impact negativ atât asupra Societăţii cât şi asupra instituţiilor publice care prin intermediul licitaţiilor publice desfăşurate achiziţionează produse de panificaţie de calitate înaltă la preț optim. În continuare vom depune toate eforturile pentru eliminarea consecinţelor acestei erori tehnice, astfel încât S.A „Franzeluţa”, care este un Combinat cu tradiţii şi cu produse de calitate apreciate atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare, să participe în continuare la achiziţii publice, livrând consumatorilor produse de calitate şi apreciate de ei”. Amintim că, Societatea pe acțiuni ”Franzeluța” a fost inclusă în Lista de interdicţie a operatorilor economici, la mijlocul lunii iunie, și nu va putea participa la proceduri de achiziții publice în următorii trei ani.