Străinii ar putea face investiții de două ori mai mici pentru a beneficia de drept de ședere, însă Centrul Național Anticorupție (CNA) nu susține inițiativa. Astfel, autoritățile propun ca străinii care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă să beneficieze de dreptul de şedere pe un termen de un an pentru investiţii în valoare echivalentă cu 30-60 salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin două locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat. În redacția actuală Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova prevede că dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi este asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova, dacă a îndeplinit una dintre condiţiile generale:
  • deţine, direct sau indirect, una sau mai multe părţi sociale şi/sau acţiuni în cadrul persoanelor juridice din Republica Moldova, în valoare totală echivalentă cu cel puţin o cotă-parte în cadrul persoanei juridice echivalentă cu cel puţin 60 de salarii medii lunare pe economie prognozate;
  • persoana juridică, al cărei asociat sau acţionar este, a creat cel puţin patru locuri de muncă cu regim de lucru cu durată normală şi cu un salariu echivalent cu salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.
După examinarea proiectului experții anticorupție de la CNA au constatat că acesta conține reglementări care promovează interese contrar interesului public. Aceștia mai menționează că nu este argumentată diminuarea limitei minime de la 60 la 30 salarii medii lunare pe economie, pentru investiţiile în economie. Potrivit lor scăderea acestui prag va amplifica fenomenul legalizării în Republica Moldova a originarilor din statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului prin intermediul societăţilor comerciale fictive. ”Această stare de lucruri generează nu doar un risc migraţional sporit, dar şi riscuri la adresa securităţii cetăţenilor şi a statului. Autorii trebuie să conştientizeze că diminuarea nejustificată a pragului de investiţii în economie nu aduce plus-valoare economiei naţionale şi nu ajută cu nimic acel ”proces de selectare valorică” a persoanelor străine care doresc să se legalizeze în Republica Moldova, iniţial prin obţinerea unui drept de şedere pentru o perioadă îndelungată de timp”, se mai spune în raportul CNA. Experții au mai constat că se promovează interesele cetăţenilor străini şi apatrizilor în detrimentul interesului legal firesc al cetăţenilor Republicii Moldova.