Guvernul intenționează să excludă SA ”Combinatul de Panificație din Chișinău Franzeluța" din lista agenților economici scutiţi de la plata dividendelor din profitul net obținut în anul 2013. Și asta pentru că întreprinderea este în imposibilitate de a utiliza profitul obținut pentru majorarea capitalului social. Inițiativa a fost elaborată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și transmisă Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru avizare. Proiectul nu a fost publicat, însă, pentru consultări publice. Totodată, documentul prevede că Agenția Proprietăți Publice va asigura, prin intermediul reprezentantului statului, la Adunarea Generală a acționarilor combinatului SA ”Franzeluța”, adoptarea unei decizii privind distribuirea a 25 la sută din profitul net obținut în anul 2013 pentru plata dividentelor pentru acțiunile ordinare normative. Prin urmare, profitul nerepartizat urmează să fie achitat deținătorilor de acțiuni simple, inclusiv statului. Prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 25 iunie 2014, întreprinderea a fost scutită de plata dividentelor în bugetul de stat. Acest fapt a permis repartizarea a peste 2,58 milioane de lei către Fondul de dezvoltare al societății cu majorarea obligatorie a capitalului social. Autorii proiectul spun, însă, că această sumă nu a fost suficientă pentru mărirea valorii nominale a acțiunilor ordinare plasate. La fel, nici plasarea de acțiuni ordinare ale emisiunii suplimentare nu ar rezolva situația creată, deoarece acțiunile plasate nu puteau fi repartizate proporțional între acționari pentru că numărul acestora este mare (15 persoane juridice și 1.423 de persoane fizice). De asemenea, în nota informativă a proiectului se spună că, în cazul în care societatea ar fi utilizat o parte din capitalul propriu pentru majorarea capitalului social, potrivit Legii privind societăţile pe acţiuni, acesta urmează să fie repartizat între toți acționarii societății, în corespundere cu clasele acestora și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin. În acest proces ar urma să fie implicați inclusiv deținătorii de acțiuni preferențiale, cărora le-au fost, deja, achitate dividentele pentru anul 2013. Astfel, în consecință, se va micșora ponderea valorii acțiunilor ordinare în capitalul social al socieții. Prin urmare, soluția identificată de către autorități este excluderea întreprinderii din lista agenților economici scutiți de defalcare în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2013 și repartizarea profitului nerepartizat pentru achitarea dividentelor deținătorilor de acțiuni ordinare, inclusiv statului. Pentru anul 2013, SA ”Franzeluța” a obținut un profit net de peste 10,9 milioane de lei.