Banca Națională a Moldovei (BNM) va retrage licența acordată băncii fără aplicarea procesului de lichidare silită prevăzut în Legea instituțiilor financiare. Asta în condițiile în care banca nu se află în una din situațiile de insolvabilitate prevăzute de Legea privind activitatea băncilor, dacă la expirarea termenului de expunere la vânzare a acțiunilor nou-emise în pachete fracționate sau ca acțiuni separate acțiunile nu au fost vândute şi reprezintă cel puțin 50% din capitalul social al băncii. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege, înregistrat la secretariatul Parlamentului, de câțiva deputați. Documentul mai prevede că licența nu va fi retrasă de Banca Națională a Moldovei în cazul în care se va considera necesară aplicarea unei acțiuni de rezoluție din perspectiva interesului public. Proiectul de lege acordă o perioadă de 30 zile pe parcursul căreia banca trebuie să prezinte Băncii Naționale cererea de retragere a licenței și eliberarea permisiunii privind lichidarea benevolă. În cazul în care banca nu a prezentat documentele necesare în acest termen, Banca Națională a Moldovei va iniția procesul de lichidare silită a băncii conform prevederilor Legii instituțiilor financiare. Dacă la expirarea termenului de expunere la vânzare a acțiunilor nou-emise în pachete fracționate sau ca acțiuni separate, acțiunile nu au fost vândute şi reprezintă mai puțin de 50% din capitalul social al băncii, proiectul prevede o perioadă de 10 zile calendaristice în care organul executiv solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei privind distribuirea capitalului. Ulterior, după obținerea aprobării prealabile, organul executiv emite decizia de răscumpărare a acțiunilor nevândute. În scopul asigurării stabilității şi siguranței activității desfășurate şi/sau îndeplinirii obligațiilor asumate, răscumpărarea de către bancă a acțiunilor nevândute poate fi efectuată în limita maximă a elementelor de capital care pot fi distribuite, astfel încât să fie respectate cerințele prudențiale privind fondurile proprii pentru acoperirea riscurilor şi indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii. Respectiv, pentru acțiunile care nu au putut fi răscumpărate de către bancă, proiectul prevede, prin decizia organului executiv, convertirea acestora în datorie subordonată. În contextul rezoluției bancare, de menționat este că datoria subordonată respectivă va fi inclusă în domeniul de aplicare al instrumentului de recapitalizare internă, inclusiv de reducere și conversie, conform Legii privind redresarea și rezoluția băncilor cu excepția conversiei acestei datorii în acțiuni. Autorii inițiativei menționează că normele propuse stabilesc exhaustiv etapele necesare de parcurs, oferind totodată, o claritate în finalizarea procesului de eliminare a acționarilor necorespunzători din sectorul bancar. Concomitent, acestea întrunesc competențele necesare autorității de reglementare și supraveghere bancară de aplicare a întregului instrumentar, care se bazează în fond pe prioritatea acțiunilor în funcție de  impactul potențial al evenimentelor asupra obiectivelor regulamentare. Totodată, proiectul prevede că în Legea instituțiilor financiare vor fi incluse prevederi ce țin de onorarea creanțelor aferente datoriilor subordonate emise în condițiile art.521 din Legea privind activitatea băncilor. Astfel, creanțele aferente datoriilor subordonate respective vor avea aceiași ordine de prioritate în clasele de creanțe validate precum creanțele față de acționarii băncii. Totodată, inserarea în proiectul de lege a normelor aferente răscumpărării de către bancă a acțiunilor nevândute a condiționat necesitatea majorării, de la 1 an la 3 ani, a termenului de înstrăinare a acțiunilor de tezaur ce vor depăși 10% din capitalul social al băncii.