Investitorii străini vor obține dreptul de ședere pe un termen de un an, dacă vor demonstra o investiție în valoare de 30 salarii medii lunare pe economie prognozate sau crearea a două locuri de muncă remunerate cu salariul mediu pe economie. Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova ar putea fi modificată și completată. Proiectul prevede includerea unor noi noțiuni, precum și revizuirea celor existente.  Astfel, spre exemplu, a fost extinsă noțiunea de ”Beneficiar solicitant” și s-au oferit posibilități egale pentru demararea procedurii de obținere a dreptului de ședere în scop de muncă, pentru reprezentanțele persoanelor juridice străine, precum și pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. În prezent, aceste categorii de beneficiari nu sunt prevăzute ca subiecte ce pot depune demersuri pentru obținerea premiselor de ședere în scop de muncă pentru angajații străini. Documentul mai prevede oferirea unui termen de aflare mai îndelungat pentru vânzătorul profesionist dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului (de la 90 de zile la 6 luni calculate cumulativ pe parcursul unui an de zile). Totodată, se propune eliminarea obligativității beneficiarului solicitant de a înștiința imediat autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în țară a vânzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent. Obligația în cauză se aplica doar când persoanele enumerate se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile. Legea privind regimul străinilor va fi completată cu un nou capitol care va reglementa modul de acordare a dreptului de ședere pentru fiecare categorie de lucrătorii imigranți în parte (de exemplu, lucrătorii imigranți, persoanele cu funcții de conducere, lucrătorii înalt calificați, lucrători imigranți din domeniul sportului, străinii invitați la muncă de către Guvern sau de către organele centrale de specialitate ale administrației publice, specialiștii sosiți în baza tratatelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte etc.). Autorii inițiativei propun reglementarea posibilității transmiterii dosarului de către beneficiarul solicitant, în regim on-line, pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. O altă modificarea vizează simplificarea procedurii de încadrare în scop de muncă pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor sezonieri în munci agricole și a celor transfrontalieri (aceștia vor putea desfășura activități de muncă doar în baza dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. În prezent, această categorie de străini este obligată să obțină un permis de ședere în scop de muncă).