Permisiunea scrisă a Băncii Naționale pentru vânzarea unei părți substanțiale din activele băncii va fi necesară atunci când valoarea acestora va depăși 25% și nu zece la sută, cum este în prezent, din valoarea activelor băncii, conform bilanțului la ultima gestionare. Totodată, aceast tip de tranzacție va fi numit în continuare ”transferul unei părți din activele băncii”. Modificările la Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova au fost propuse de către BNM pentru consultări publice. De asemenea, autoritatea propune ca în anumite cazuri Banca Națională să fie în drept să permită băncii succesoare depășirea temporară a limitelor. Aceasta prevedere se va aplica pentru neadmiterii periclitării stabilității financiare a sectorului bancar, cu solicitarea prezentării la Banca Națională a unui plan de acțiuni care va cuprinde măsuri de conformare cu limitele poziției de concentrare pe piața bancară. O altă modificare prevede că Banca Naţională va putea respinge cererea de transfer a unei părți din activele băncii, depusă de solicitanţi, inclusiv dacă nu este pe deplin convinsă că:
  • banca se va conforma condiţiilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
  • calificarea, experienţa şi reputația membrilor organului de conducere corespund  cerințelor prevăzute în art.43 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
  • calitatea acționarilor direcți și indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, care vor avea dețineri calificate în capitalul băncii succesoare, iar în cazul în care nu există dețineri calificate primii 20 de acționari, direcți și indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, corespunde cu prevederile art.48 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
  • stuctura băncii succesoare va permite desfășurarea unei supravegheri eficiente;
  • situaţia financiară a băncii va fi satisfăcătoare și banca va respecta indicatorii prudențiali.
În cazul desemnării noilor membri ai structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie ale băncii succesoare, toate persoanele propuse trebuie vor trebui să fie aprobate de Banca Națională a Moldovei.