Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale (u.c.), adică de la 600 până la 1.500 de lei. Potrivit unui proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului contravențional, sancțiunea nu se aplică faţă de cetăţenii străini care părăsesc benevol teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 zile după expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat. Aceeași amendă este prevăzută și pentru nedeclararea de către străini în termen de 15 zile despre schimbarea documentului de călătorie, precum şi pierderii, furtului, deteriorării documentului de călătorie/permisului de şedere/buletinului de identitate sau orice modificare intervenită în starea civilă şi în datele cu caracter personal, în special schimbarea numelui, prenumelui, cetăţeniei, domiciliului și/ sau reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei O amendă similară este prevăzută și pentru nerespectarea de către străin a obligaţiei de a avea în permanenţă asupra sa permisul de şedere sau buletinul de identitate pentru apatrizi, să nu îl înstrăineze şi să îl prezinte la solicitarea organelor abilitate ori de câte ori i se solicită acesta În același timp, reţinerea documentului de călătorie al unui străin sau a permisului de şedere sau a buletinului de identitate de către persoane neautorizate se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 150 de u.c. aplicată persoanei juridice. Facilitarea sub orice formă a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, dacă aceasta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de u.c. aplicată persoanei juridice.