Centrul de formare Antreprenorială  din cadrul Camerei  de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), invită agenții economici să participe la Programul de pregătire și perfecționare a managerilor din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova și oferă posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană. De asemenea, participanții la instruire vor avea șansa de a stabili legături de afaceri cu firme germane şi de a edifica parteneriate pe termen lung. Grupul ţintă sunt top și middle managerii de la companiile moldovenești din orice domeniu al economiei naționale. Programul prevede un stagiu de o lună de zile în Germania. Fiecare participant beneficiază de asigurare, cazare, alimentare (dejun şi prânz), transport intern. Costurile în Germania sunt finanțate de Ministerul Economiei şi Energiei al Republicii Federative Germania. Înainte de a pleca în Germania persoanele selectate vor participa la un program de 64 ore de instruiri. Selectarea participanţilor se face de către o comisie de experti germani, în baza interviului. Costurile de participare vor fi rambursate. Data limită de aplicare la program este 17 aprilie, iar interviul de selectare a candidaţilor se va desfăşura în perioada 24-26 aprilie. Pentru anul 2018 sunt posibile următoarele opțiuni/grupe:
  • universală. Limba de lucru – engleza;
  • specializată în eficiența energetică. Limba de lucru – rusă sau engleză;
  • specializată în agricultură. Limba de lucru – rusă.
Premise obligatorii pentru selectarea candidaţilor sunt:
  • poziţie de manager la întreprindere;
  • studii superioare;
  • experienţă de muncă de minim 3 ani;
  • cunoașterea limbii engleze;
  • interese comerciale bine determinate pentru Germania.