Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, dar şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, pot beneficia de restituirea sumele achitate în plus, anul trecut, pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Regulamentul care prevede procedura de compensare a fost publicat în Monitorul Oficial. Sumele achitate în plus sunt calculate drept urmare a aplicării modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului, aprobate în decembrie 2017. Restituirea sumelor achitate în plus se va realiza de către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru aceasta, contribuabilul trebuie să depună o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire. În mod obligatoriu trebuie să fie indicată suma ce se solicită a fi restituită, în caz contrat, cererea nu va fi examinată. Determinarea plăţilor achitate în plus se va efectua în cadrul controlului fiscal cameral prin metoda verificării tematice, nefiind necesar controlul la faţa locului. Se va verifica informația disponibilă din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal Stat, de care dispune subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, aferent taxei pentru poluarea mediului achitate în plus, precum şi alte circumstanţe ce ţin de aplicarea și respectarea normelor legale. Dacă contribuabilul solicită restituirea sumei plătite în plus la taxă, pasibilă restituirii, care nu depășește în cuantum total și în cumul pentru toate perioadele de raportare supuse verificării suma de o mie de lei, procedura de restituire se va efectua fără inițierea controlului. Timp de 30 de zile lucrătoare din data recepționării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va trebui să prezinte documentele de plată Trezoreriei de Stat pentru efectuarea plății. Pentru restituirea sumei achitate în plus, contribuabilii subiecți ai impunerii vor prezenta dările de seamă (forma POLMED17) corectate și/sau, după caz, inițiale, prezentate tardiv, pentru perioadele de gestiune ale anului 2017, achitând integral sumele taxei declarate, aferent:
  • produselor ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
  • produselor autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
  • ambalajului pentru medicamentele prevăzute în Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajului pentru dispozitivele medicale prevăzute în Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.
În cazul nedepunerii cererii privind restituirea/compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, aceste sume rămân în contul stingerii obligaţiilor viitoare.