Reguli noi pentru transferarea procurorilor în funcții de același nivel. Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor a fost modificat. Astfel, în cazul în care, după expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor, se constată că la concursul pentru transfer s-a înscris un singur candidat, care solicită transferul într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior, referitor la acceptarea transferului în funcţia solicitată se va expune Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), prin hotărâre motivată. Prin excepţie, dacă la concursul pentru transfer într-o funcţie concretă nu a aplicat nici un candidat, iar ulterior pentru transfer în această funcţie va opta un procuror, pentru care transferul solicitat reprezintă numirea într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior, Consiliul Superior al Procurorilor, după examinarea compatibilităţii acestuia, se va pronunţa referitor la acceptarea transferului, fără a ţine cont de procedura de evaluare şi înscriere în registrul candidaţilor. Această procedură nu se va aplica la suplinirea funcţiilor de procuror-şef şi de adjunct al procurorului-şef, deoarece funcţiile de conducere se ocupă exclusiv prin concurs. Totodată, pentru a fi înscrişi în Registru, procurorii care doresc transferul sau promovarea în Procuratura generală sau procuratura specializată prezintă următoarele acte:
  • cererea de participare la concurs, însoţită de o scrisoare de motivare;
  • copia hotărârii Colegiului pentru evaluarea performanţelor procurorului cu privire la ultima evaluare a candidatului;
  • certificatul medical privind starea sănătăţii.
Amendamentele au fost propuse de Procurorul General, Eduard Harunjen. Potrivit unei hotărâri a CSP, în actele normative ale Consiliului nu sunt reglementate cazurile în care se constată lipsa de competitivitate, atunci când la concurs, pentru transfer într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior, se înscrie un singur candidat. În aceste cazuri de lipsă de concurenţi, aplicarea procedurii de concurs deja stabilită condiţionează riscul de a deveni formală, generează cheltuieli suplimentare de timp şi de personal, creează blocaje în activitatea instituţiei, deci, este inoportună. Procurorul General consideră prin amendamentele propuse se instituie o procedură mai flexibilă, care să ofere procurorilor dreptul de a-şi gestiona cariera în diverse situaţii şi, totodată, să acopere necesităţile în situaţiile în care transferul este solicitat în funcţii vacante neatractive pentru candidaţi. De asemenea, CSP notează că institutul transferului procurorului la o funcţie echivalentă sau la o funcţie inferioară, atât timp cât nu constituie o promovare şi nu vizează un post de procuror-conducător, nu este creator de drepturi sub aspect ierarhic, fiind doar o parte componentă a mobilităţii funcţionale.