Consiliul Concurenței va efectua controalele de stat în baza a mai multor criterii și caracteristici. Noile prevederi sunt incluse în Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniul publicităţii şi ajutorului de stat, propusă pentru consultări publice de către entitate. Conform documentului, la stabilirea criteriilor de risc se va utiliza după caz:
 • în funcţie de subiect – cifra de afaceri, perioada de timp în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului, numărul de persoane angajate;
 • în funcţie de obiect – genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
 • în funcţie de raporturi anterioare – data efectuării ultimului control, încălcările anterioare.
Pentru fiecare domeniu de control se propune stabilirea a cel puţin cinci criterii de risc. Indiferent de specificul fiecărui domeniu de control, în mod obligatoriu se vor utiliza următoare criteriile de risc:
 • perioada în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului;
 • data efectuării ultimului control și existența  încălcările anterioare.
Fiecărui criteriu i se va acorda o valoare a gradului de risc cuprinsă între 1 și 5. Aprecierea cu 5 înseamnă gradul maxim de risc. Punctajul va fi acordat fiecărui criteriu stabilit după mai multe caracteristici. De exemplu pentru perioada de desfăşurare a activității supuse controlului se va acorda:
 • 5: pentru activitate de până la 5 ani;
 • 4: 5-10 ani;
 • 3: 10-15 ani;
 • 2: 15-20 ani;
 • 1: pentru o perioadă de activitate mai mare de 20 de ani.
De asemenea, dacă la ultimul control desfășurat s-a depistat că subiectul a comis anterior de trei sau mai multe ori aceeași încălcare, acestuia i se va acorda punctajul maxim - 5. Pe de altă parte, dacă au fost depistate încălcări neînsemnate, dar care nu constituie componenţă de contravenţie  sau nu au fost încălcări, punctajul acordat va fi 1. Un alt criteriu de evaluare este cifra de afaceri a entității controlate. În acest caz, punctajul maxim se va acorda entităților cu o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de lei, iar minim pentru cele de până la trei milioane de lei. Prioritar, vor fi verificate companiilor cu peste 300 de angajați, iar cu nivel minim de risc, vor fi apreciate entitățile cu până la nouă persoane. După genul de activitate, gradele de risc se vor acorda după cum urmează:
 • 1 - activităţi culturale şi de agrement, agricultură, silvicultură şi pescuit, alte activităţi de servicii;
 • 2 - învăţămînt, industria extractivă, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare şi asigurări;
 • 3 - industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, construcţii, hoteluri şi restaurante, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport;
 • 4 - distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, sănătate şi asistenţă socială, transport şi depozitare;
 • 5 - comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, informaţii şi comunicaţii, tranzacţii imobiliare, publicitate şi activităţi de studiere a pieţei.
De asemenea, vor fi stabilite și criterii pe domenii specifice de control. În acest caz,  ponderea criteriilor obligatorii în sumă nu poate fi mai mică de 0,5 şi fiecare criteriu obligatoriu în cauză nu poate avea o pondere mai mică de 0,1. În urma evaluării criteriilor de risc, Consiliul Concurenței va întocmi proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl va expedia Cancelariei de Stat pentru înregistrare. Subiecţii care în urma evaluării vor obține punctaj mai mare sunt asociaţi cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar. În opinia autorilor, planificarea controalelor în baza criteriilor de risc va permite identificarea mult mai eficientă a întreprinderilor cu risc mai înalt, ceea ce va duce implicit la posibilitatea de a menţine şi chiar a majora rata de depistare şi contracarare a încălcărilor cu un efort mult mai mic din partea Consiliului Concurenţei.