Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță concurs pentru ocuparea funcției de membru permanent în Colegiul disciplinar din partea judecătorilor curților de apel. Funcția a devenit vacantă după ce CSM a acceptat demisia Alei Cobăneanu, care a motivat că nu s-a respectat proporționalitatea numărului de reprezentanți din partea curților de apel. Astfel, până în data de 19 martie, judecătorii din cadrul curților de apel își pot înainta candidaturile pentru a participa la concurs. Dosarul trebuie să conțină:
  • cererea cu indicarea funcției solicitate;
  • CV-ul;
  • un scurt program al viziunii de activitate în Colegiu;
  • o fotografie.
Totodată, conform Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor, candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru permanent sau supleant al Consiliului sau al Colegiilor, pot fi înaintate şi în cadrul adunărilor colectivelor de judecători. Numirea noului membru al Colegiul disciplinar va avea loc în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 23 martie. La fel, CSM a prelungit termenul de depunere a cererilor pentru funcția de membru supleant în Colegiului disciplinar din rândul judecătorilor din partea Curții Supreme de Justiție și judecătoriilor, până la 19 martie. Potrivit Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiul disciplinar are următoarele împuterniciri:
  • formează completele de admisibilitate;
  • examinează contestaţiile privind respingerea sesizării de către completul de admisibilitate;
  • examinează cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor;
  • aplică judecătorilor sancţiuni disciplinare.