Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a dat în judecată o avocată pentru că nu a achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. CNAM a precizat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, este în drept să identifice avocaţii care se eschivează de la plata primei de asigurare obiligatorie de asistenţă medicală şi să intenteze acţiuni în instanţa de judecată competentă pentru încasarea sumei debitoare. Astfel, în motivare, CNAM a indicat că, potrivit informaţiei plasate pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei, pârâta activează în calitate de avocat. Pe parcursul anilor 2014, 2015 și 2016 nu şi-a onorat obligaţia de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul legal stabilit. CNAM a mai indicat că, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 1593, neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage după sine calcularea unei majorări de întârziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Astfel, în adresa avocatei a fost expediat preavizul privind solicitarea achitării datoriei pentru anii 2014-2016. In pofida faptului că preavizul a fost recepţionat, datoriile nu au fost achitate. Suma datorată este de peste 12 mii de lei, iar penalitatea de peste două mii de lei. Prin hotărârea judecătoriei Bălți, sediul Fălești, acţiunea civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Compania Naţională de Asigurări în Medicină a fost admisă. Instanța a dispus încasarea din contul avocatei a primei de peste 12 mii de lei, penalitatea calculată la peste două mii de lei și taxa de stat. Avocata a depus apel, însă cererea sa a fost restituită întrucât nu a prezentat dovada achitării taxei de stat. Apărătoarea a atacat cu recurs, iar Curtea Supremă de Justiției a remis cauza în instanța de apel, la etapa primirii cererii. Curtea de Apel Bălți a admis apelul declarat de avocată, a casat decizia instanței de fond și a remis pricina, la rejudecare, la Judecătoria Chișinău. Și asta pentru că hotărârea judecătoriei de fond a fost pronunțată cu încălcarea competenței jurisdicționale. Instanța a decis că, potrivit informațiilor despre domiciliului apărătoarei, competențele de judecare aparțin magistraților din Chișinău.