Pentru a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, notari publici, executori judecătoreşti, avocaţi şi mediatori neangajaţi trebuie să se adreseze la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Ajunși acolo, veți prezenta buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categorii. Acolo veți primi fișa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare, cu care veți putea efectua achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poștal. Dovada achitării va trebui prezentată la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici. Dacă sunteţi proprietar de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, şi nu vă încadraţi în categoria de persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari şi nu sunteţi concomitent avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, patentar, fondator de întreprindere individuală, arendaş sau arendator, veți parcurge următorii pași:
 • vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici;
 • prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă că vă încadraţi în categoria de proprietar de teren cu destinaţie agricolă;
 • primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare; 
 • cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal al ÎS Poşta Moldovei;
 • prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
Proprietarii de teren cu destinaţie agricolă beneficiază de reduceri de 75%, dacă achită prima AOAM până în data de 31 martie. Dacă sunteţi fondatori de întreprinderi individuale, arendaşi, arendatori, deţinători de patentă, cetăţeni străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova sau nu sunteţi angajaţi şi nici asiguraţi de Guvern, până la 31 martie, achitaţi prima AOAM cu reduceri de 50% prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay. În serviciul respectiv aveți mai multe posibilități de achitare, și anume:
 • card bancar;
 • prin internet banking;
 • la terminalele de plată și la ghișeele băncilor comerciale și așe oficiilor poștale.
La ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale prezentați doar actul de identitate. Doritorii de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze intrucțiunea. După data de 31 martie, pentru achitarea primei de asigurare vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM şi efectuaţi următorii paşi:
 • prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre următoarele categorii: fondator de întreprindere individuală, deţinător de patentă, arendaş, arendator, persoane neangajate şi neasigurate de Guvern;
 • primiţi fişa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare;
 • cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal;
 • prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
Datele de contact le găsiţi aici. CNAM a anunțat că peste 17 mii de cetăţeni au achitat, în luna ianuarie 2018, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, cu 2 mii 700 mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din numărul total de plătitori, peste 11 mii 500 de persoane au beneficiat de reducere în proporţie de 50 la sută din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova. Mai mult de trei mii de persoane au achitat prima de asigurare în sumă fixă cu reduceri de 50% prin serviciul guvernamental de plăţi electronice MPay. Alte aproape 5.800 de persoane, proprietari de teren agricol, au plătit prima cu reducere de 75%. Prima AOAM în sumă fixă pentru 2018 constituie 4056 lei. Reducerile de 50% şi 75% sunt valabile până în data de  31 martie.