Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a format un grup de lucru care va dialoga cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), pe subiectul ce vizează polițele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit unei hotărâri a Consiliului, din componența grupului de lucru fac parte:
  • Alla Chebac;
  • Doina Străisteanu;
  • Emanoil Ploșnița;
  • Igor Moldovan;
  • Ion Dron;
  • Iurie Mărgineanu;
  • Veronica Mihailov-Moraru;
  • Victor Burac;
  • Victor Munteanu.
Decizia de a forma grupul de lucru a fost luată după ce la Congresul din luna octombrie, apărătorii au aprobat o rezoluție prin care au cerut să beneficieze de o protecție socială mai bună. Amintim că, la sfârșitul anului trecut, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul unui grup de avocați și al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE), împotriva hotărârii instanței de fond, în dosarul în care este vizat Ministerul Sănătății și CNAM. Este vorba de dosarul în care Ministerul și CNAM au contestat decizia CPPEDAE prin care s-a constatat discriminarea avocaţilor pe criterii de statut profesional și pe avere, la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, notarii publici, avocaţii, mediatorii şi executorii judecătoreşti achită costul integral al asigurărilor. Pentru anul 2018, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută a fost stabilită în sumă de 4.056 de lei.