Medici, asistenți medicali, ajutori de educatori sau cusători sunt câteva dintre meseriile incluse în Lista ocupațiilor prioritare, în baza căreia pot fi angajați cetățeni străini fără obținerea dreptului de muncă. Autoritățile au prezentat pentru consultări publice un proiect de Hotărâre a Guvernului care prevede o listă exhaustivă a ocupațiilor prioritare, dar și criteriile în baza cărora au fost selectate ocupațiile respective. Mai exact, proiectul prevede stabilirea unui mecanism de identificare a ocupațiilor care sunt solicitate, dar nu sunt ocupate de către cetățenii Republicii Moldova sau pentru care se atestă un deficit al forței de muncă autohtonă. Autorii inițiativei menționează că ocupațiile pentru care se atestă deficit al forței de muncă vor fi stabilite în cadrul Prognozei anuale a pieței muncii, elaborate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în baza chestionării agenților economici. Totodată, în vederea stabilirii ocupațiilor prioritare, care sunt imediat solicitate pe piața muncii, se va considera deficit al forței de muncă atunci când numărul locurilor de muncă înregistrate într-o anumită ocupație va depăși 100 de unități. Criteriile de selectare a ocupațiilor prioritare sunt:
  • ocupațiile la care numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depășește 100 de unități.
  • ocupațiile pentru care raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante înregistrate și numărul șomerilor înregistrați la aceste ocupații să fie de cel puțin 2/1.
  • cu titlu de excepție, pot fi introduse în Listă ocupațiile care sunt recunoscute drept prioritare de către autoritățile publice centrale de specialitate în domeniile de competență.
La elaborarea Listei se va ține cont de bilanțul dintre cerere și ofertă, fiind efectuată o analiză asupra locurilor de muncă vacante înregistrate și numărul de șomeri înregistrați la aceste ocupații. În același timp, dacă în baza evaluării sectoriale în domeniile de competență, ministerele vor identifica ocupații care sunt prioritare pentru un anumit sector, în mod exceptat, acestea vor fi incluse în Listă. Lista ocupațiilor prioritare reprezintă un nou mecanism facilitar de acordare a dreptului de desfășurare a unor activități de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în baza permisului de ședere provizorie în scop de muncă. Conform prevederilor Legii cu privire la migrația de muncă, străinul care depune actele în baza Listei ocupațiilor prioritare obține dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acestui drept în termeni restrânși.