Legea privind plata pentru poluarea mediului a fost modificată, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează subiecții plății că sunt stabilite noi norme cu privire la declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie. Astfel, aceștia trebuie să calculeze, să achite plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Darea de seamă pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie (forma EMPOLDEP17) se va utiliza pentru raportare pentru luna decembrie, precum și pentru prezentarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului trecut. Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului se va calcula utilizând cotele stabilite în art.11 alin.(4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului. Pentru perioada 1 ianuarie - 29 decembrie 2017 persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sunt scutite de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru:
  • produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
  • produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
  • ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea cu privire la dispozitivele medicale.
Totodată, pentru obținerea restituirii sau compensării sumelor plătite în plus, solicitanții urmează să depună dările de seamă (forma POLMED17) corectate, pentru perioadele de raportare ale anului 2017, până la data de 25 februarie 2018. La perfectarea dărilor de seamă corectate taxa se va calcula utilizând cotele în vigoare anul trecut. SFS susține că, dacă dările de seamă vor fi depuse și taxa va fi achitată integral până la 25 februarie, nu se va calcula majorare de întârziere, nu se vor aplica amenzi şi, după caz, se va anula majorarea de întârziere, precum şi amenzile aplicate.