Un membru al Consiliului Superior al Magistraturi (CSM) va face parte din Consiliul consulativ al probațiunii. Este vorba despre Petru Moraru, desemnat la ultima ședință a CSM. În luna iulie 2017 a intrat în vigoare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii în componenţa căruia sunt reprezentanţi ai autorităţilor publice. Potrivit documentului, au fost stabilite atribuţiile, componenţa, modul de organizare şi funcţionare a acestuia. Astfel, Consiliul este format din conducerea Inspectoratului Naţional de Probaţiune, şefii inspectoratelor regionale de probaţiune, reprezentanţii autorităţilor publice, mediului academic şi societăţii civile, care activează în domeniul tangenţial probaţiunii sau care au încheiate parteneriate de colaborare cu organele de probaţiune. Participarea în calitate de membru al Consiliului este voluntară şi deschisă pentru toate autorităţile publice, precum şi pentru societatea civilă, inclusiv organizaţiile internaţionale care desfăşoară activitate tangenţială activităţii de probaţiune. Componenţa Consiliului este stabilită în baza confirmărilor de participare la activitatea Consiliului, remise Inspectoratului Național de Probaţiune la invitaţiile de participare expediate. Invitaţiile de participare se expediază către:
 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Consiliul Superior al Procurorilor;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale ;
 • Departamentul Instituţiilor Penitenciare;
 • Congresul autorităţilor locale din Moldova;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne;
 • reprezentanţii mediului academic;
 • reprezentanţii organizaţiilor necomerciale, precum şi organizaţiile internaţionale care desfăşoară activitate tangenţială activităţii de probaţiune.
Potrivit Regulamentului, Consiliul are următoarele atribuţii:
 1. oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul probaţiunii;
 2. acordarea asistenţei în promovarea politicilor de susţinere şi dezvoltare a organelor probaţiunii;
 3. examinarea unor cazuri particulare relevante activităţii de probaţiune;
 4. promovarea asigurării drepturilor subiecţilor probaţiunii la nivel naţional;
 5. exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.