Camerele video ascunse vor fi interzise, iar utilizarea acestora se va face doar în situația în care există o bănuială rezonabilă de comitere a unor fapte culpabile. Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a propus, pentru consultări publice, proiectul privind regimul mijloacelor video. Astfel, importul, comercializarea, deținerea și utilizarea mijloacelor video care datorită formei, structurii și/sau funcționalităților sunt destinate pentru obținerea informațiilor ascunse, inclusiv prelucrarea datelor personale prin intermediul acestor mijloace, va fi interzisă. Potrivit documentului, orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, va fi în drept să dețină și să utilizeze mijloace video, cu condiția întrunirii cerințelor prevăzute de legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Potrivit documentului, deținerea, comercializarea și utilizarea mijloacelor video și/sau prelucrarea datelor personale prin intermediul acestora trebuie să fie compatibilă și adecvată sarcinilor și atribuțiilor operatorului de date personale și poate avea loc doar în scopul:
 • asigurării securităţii persoanelor şi/sau a bunurilor mobile/imobile;
 • prelucrării datelor personale în cadrul acţiunilor de prevenire şi investigare a infracţiunilor, punerii în executare a sentinţelor de condamnare şi al altor acţuni din cadrul procedurii penale sau contravenţionale, în condiţiile legii;
 • monitorizării, dirijării și eficientizării traficului rutier;
 • respectării disciplinei muncii;
 • asigurării proceselor de automatizare tehnologică;
 • jurnalistic, artistic, literar sau științific;
 • medical;
 • gestionării situațiilor de urgență sau calamităților naturale;
 • realizării unor obligații legale sau a altor interese legitime ale operatorului, cu condiţia că acestea să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate.
Prevederile documentului interzic deținerea, comercializarea și utilizarea mijloacelor de supraveghere video și/sau prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestora în alte scopuri incompatibile cu cerințele legislației, în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, la instalarea și utilizarea mijloacelor de supraveghere video şi/sau prelucrarea datelor personale prin intermediul acestora, operatorii vor fi obligați, personal sau prin persoanele împuternicite de către ei, să notifice Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Notificarea se va efectua pe propria răspundere a operatorului de date personale. În același timp, entitățile care comercializează, montează sau gestionează mijloace video, vor fi obligate să informeze clienții în scris despre obligația de a notifica aceste mijloace  Centrului. Condiţii generale de utilizare a mijloacelor video  Potrivit documentului, supravegherea prin mijloace video va putea fi efectuată în spaţii închise şi deschise (locuri publice), pe căi publice de acces la bunurile ce fac parte din domeniul public sau privat. În cadrul operaţiunilor de supraveghere video a locurilor şi spaţiilor deschise, destinate publicului, din domeniul public, precum şi a căilor publice de acces va fi interzisă prelucrarea de imagini prin care se vizualizează interiorul imobilelor private sau a căilor de acces în interiorul respectivelor imobile. La fel, în document se menționează că va fi interzisă utilizarea mijloacelor video:
 • care au fost instalate și funcționează în formă ascunsă sau admise în paralel cu înregistrarea audio, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație;
 • în spaţiile în care persoana fizică poate conta, în mod rezonabil, pe intimitate.
 • în afara limitelor indicate în notificarea Centrului.
Înainte de a instala mijloace video fixe, urmează a fi stabilit clar locul amplasării acestor dispozitive și unghiul lor de captare, care urmează a fi adaptate la cerințele de conformitate stabilite de prezenta lege, precum și de Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Instalarea mijloacelor video fixe va putea fi efectuată atât de către operatorul datelor cu caracter personal, cât și de către alte persoane împuternicite de acesta în acest sens, cu condiția că locul amplasării, unghiul de captare, precum și alte circumstanțe relevante situației să fie stabilite în scris de către operator. Operatorul datelor cu caracter personal, cât și persoana care asigură mentenanța acestor sisteme de supraveghere video vor avea obligația de a ține evidența utilajului în cauză, a locului de amplasare, a unghiului de captare, a dotărilor precum și a parametrilor tehnici setați pentru buna funcționare. Mijloacele video fixe care vor fi montate în perimetrul intern sau în încăperile deschise sau semideschise, ce aparțin operatorului de date cu caracter personal, urmează a fi poziționate în așa fel încât să ofere angajaților săi o zonă rezonabilă de intimitate. La fel, nu se va admite focalizarea selectivă, prin intermediul mijloacelor video fixe, vis-a-vis de anumiți subiecți de date personale în vederea monitorizării comportamentului acestora sau anumitor aspecte fizice. Se va interzice captarea sunetului prin intermediul mijloacelor video, cu excepția sălilor de ședință, de conferință, de raport sau altor spații destinate în acest sens, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.