Definitivarea proiectului de Lege cu privire la organizațiile de creditare nebancară, eficientizarea reglementării supravegherii sistemului financiar-bancar, dar și aplicarea legislației privind supravegherea pieței produselor nealimentare puse la dispoziție pe piață, pe domeniile de competență. Sunt câteva din acțiunile care vor fi puse în aplicare, în perioada 2018-2020, pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Documentul, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, a fost propus pentru consultări publice. Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcții prioritare:
  • ajustarea cadrului de reglementare la necesitațile dezvoltării IMM-urilor;
  • îmbunătățirea accesului acestora la finanțare;
  • dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale;
  • sporirea competitivității IMM-urilor și încurajarea spiritului inovator;
  • dezvoltarea parteneriatelor în afaceri.
Potrivit documentului, alte acțiuni, care urmează să fie puse în aplicare, se referă la implementarea unei scheme de garantare sub formă de garanții de portofoliu, dezvoltarea unei platforme de crowdfunding pentru IMM-uri, dar și acordarea asistenței pentru dezvoltarea ideilor de afaceri inovaționale. Elaborarea proiectului planului de acțiuni a fost precedată de o evaluare a sectorului IMM, precum și a rezultatelor implementătii planului pentru anii precedenți. Majoritatea acțiunilor țin de crearea unui mediu favorabil, promovând cultura antreprenorială, pentru susținerea IMM-urilor. Acțiunile vor fi implementate, în mare parte, de sectorul public, în colaborare cu reprezentanții sectorului privat. Sectorul IMM-urilor constituie 98,7% din numărul total al întreprinderilor ce activează în economia națională și asigură ocupararea a 61,2% din angajații economiei naționale.