Legea cu privire la asigurări a fost modificată și conține prevederi clare în ceea ce privește gestionarea companiilor de asigurări în cazul compromiterii acționariatului. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament în lectură finală. Potrivit documentului, va fi completat articolul 29 al Legii cu privire la asigurări, astfel încât ”acţiunile al căror exerciţiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, precum şi nu se vor lua în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatele votării, respectiv nu vor fi cuprinse în voturile reprezentate la adunare”. La fel, se propune ca, după expirarea termenului, acţiunile care nu au fost înstrăinate, să fie anulate și să fie emise suplimentar un număr de acțiuni de aceeași clasă. Decizia organului executiv va conţine inclusiv informaţia privind:
  • preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise şi modul de determinare a acestuia;
  • termenul de expunere a acestora la vânzare şi condiţiile în care preţul inițial poate fi modificat.
Autoritatea de supraveghere va emite decizia privind anularea acțiunilor și emiterea noilor acțiuni în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii, la autoritatea de supraveghere, a deciziei cu anexarea documentelor aferente înregistrării emisiunii de acțiuni, stabilite de actul normativ al autorității de supraveghere. Termenul de vânzare al acțiunilor nou-emise de către asigurător (reasigurător) nu va depăși trei luni de la data expunerii acestora spre vânzare. Autoritatea de supraveghere poate dispune prelungirea termenului de trei luni cu perioade a câte cel mult trei luni, de cel mult trei ori, în cazul în care prelungirea este necesară pentru a nu admite periclitarea stabilității financiare sau există un interes public. Preţul iniţial de expunere spre vânzare a acţiunilor asigurătorului (reasigurătorului) va fi stabilit în următoarele condiții:
  • în cazul în care cota nu depășește 10% – conform criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea privind piaţa de capital;
  • în cazul în care cota depășește 10% – conform valorii acţiunilor rezultată dintr-o expertiză efectuată de către un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.
Dacă acțiunile nou-emise nu se vor vinde în perioada de vânzare, organul executiv va fi obligat să ia în considerare factorii care influențează valoarea acțiunilor și să stabilească, după caz, un nou preț al acțiunilor expuse spre vânzare în perioadă de trei luni suplimentare. Dacă în termenul prevăzut în decizia organului executiv, acţiunile nou-emise nu au fost vândute sau au fost vândute parţial, acțiunile care nu au fost vândute urmează a fi anulate. La anularea acțiunilor neînstrăinate, asigurătorul (reasigurătorul) va achita foștilor deţinători valoarea nominală (valoarea fixată) a acțiunilor, cu excepția cazului în care prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare aferent ultimelor șase luni anterioare anulării este mai mic decât valoarea nominală (valoarea fixată). Acest lucru se va produce fără a fi luat în calcul prețul manipulat pe piața de capital. Dacă prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare, aferent ultimelor șase luni anterioare anulării este mai mic decât valoarea nominală (valoarea fixată), emitentul va achita foștilor deţinători valoarea conform prețului mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare.