Raporturile de muncă temporare ale zilierilor vor fi reglementate de o lege. Parlamentul a examinat astăzi un proiect care precizează drepturile și obligațiile angajatorului față de zilier și modul de activitate al acestora prin derogare de la Codul muncii. Conform proiectului, se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârșitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și zilier. Nivelul remunerației pe unitate de timp nu trebuie să fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de Guvern. În acest an, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) a fost stabilit în mărime de 14,09 lei pe oră. Astfel, dacă proiectul va fi implementat, zilierii vor fi plătiți cu cel puțin 112 lei. Durata zilnică a activității zilierilor nu va putea depăși 8 ore. În cazul minorilor cu vârsta între 15 și 16 ani, programul de muncă nu va fi mai mare de 5 ore, iar în cazul celor cu vârsta de 16-17 ani - 7 ore. Durata activităților, executate de un lucrător zilier pentru același beneficiar, nu va putea depăși 90 de zile într-un an calendaristic. Proiectul mai prevede că beneficiarul va fi obligat să țină evidența acestor muncitori într-un registru, iar la data de 15 a fiecărei luni să prezinte Inspecției teritoriale de muncă un extras din acesta. Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de către zilieri se va efectua de către beneficiar, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. Din veniturile obținute din acest tip de activitate nu se rețin contribuții de asigurări sociale de stat sau medicale. Beneficiarii care vor încălca legea riscă să fie amendați de către Serviciul Fiscal de Stat sau Inspectoratul de Stat al Muncii. Conform proiectului, sunt considerați beneficiari de lucrări întreprinderile și organizațiile cu statut de persoană juridică sau fizică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, pentru care zilierii execută activități necalificate cu caracter ocazional.