Angajații Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) vor primi sporuri de până la 50 la sută din salariul de funcție. Un proiect de hotărâre, propus de Ministerul Justiției, va fi examinat în ședința de miercuri a Guvernului. Sporul va fi acordat pentru complexitatea activității de organizare și administrare a procesului de acordare a asistenței juridice garantate de stat, pentru coordonatorii și personalului angajat în cadrul oficiilor teritoriale ale CNAJGS, directorul executiv, dar și personalul angajat în cadrul aparatului administrativ. În același timp, se propune ca sporurile să fie acordate și angajaților Institutului Național al Justiției. Astfel, pe de o parte, prin proiect se propune concretizarea beneficiarilor sporului pentru complexitatea organizării instruirii și perfecționării profesionare a judecătorilor, procurorilor, precum și altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiției - personalul de conducere și specialiștii din direcțiile și secțiile INJ. Pe de altă parte, pentru a oferi o reglementare clară și autonomă cuantumului, scopului și destinatarilor sporului pentru complexitatea în raport cu autoritățile din care fac parte beneficiarii, se propune includerea unor prevederi în privința coordonatorior și personalului angajat în cadrul oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Pentru implementarea proiectulului vor fi necesare cheltuieli suplimentare în suma de 806 mii de lei anual.