O femeie a dat în judecată Gas Natural Fenosa, care, după ce i-a schimbat contorul, i-a trimis o factură cu o pretinsă datorie ce trebuia achitată. În motivare, reclamanta a menționat că a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice în data de 1 septembrie 2005, cu Gas Natural Fenosa. Peste 10 ani, la sfârșitul lui 2015, angajații Gas Natural Fenosa au înlocuit contorul, deoarece expirase termenul de garanție. Câteva luni mai târziu a primit o factură în sumă de peste 5.200 de lei, pentru consumul energiei electrice neevidențiate. Aceasta s-a adresat cu o cerere prealabilă la furnizor, la care a primit răspuns două luni mai târziu și a fost informată că acel calcul a fost făcut în baza Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice în baza consumului zilnic mediu, înregistrat pe parcursul a trei luni, după schimbarea contorului. Reclamanta nu a fost de acord cu factura emisă și a cerut anularea acesteia, pe motiv că în cazul în care furnizorul a stabilit încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, furnizorul emite o decizie argumentată, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Femeia a indicat că nu a primit decizia furnizorului și, prin urmare, o asemenea decizie nu există, iar factura nu are temei. În același timp, Gas Natural Fenosa nu a depistat încălcări ale clauzelor contractuale și, prin urmare, ar fi trebuit să întocmească actul de control al echipamentului de măsurare și nu cel de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale. La fel, reclamanta a mai invocat că recalculul a fost făcut în baza consumului zilnic mediu, înregistrat pe parcursul perioadei a trei luni după schimbarea dispozitivului de măsurare, pe când calculele ar fi trebuit să fie făcute pentru consumul înregistrat pe parcursul a trei luni ulterioare restabilirii evidenței consumului energiei electrice. În instanța de fond, cererea reclamantei a fost respinsă. Curtea de Apel Comrat a casat decizia judecătoriei de fond, a anulat factura, iar Gas Natural Fenosa a achitat cheltuielile de judecată ale femeii, în mărime de 2.000 de lei. Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de apel.