Sporurile lunare acordate funcționarilor publici, pentru intensitatea muncii, nu se vor mai acorda. Un proiect de hotărâre, prin care se abrogă prevederea care reglementează oferirea bonusurilor lunare, a fost aprobat de Guvern. Documentul vine, însă, cu ”alte plăți de stimulare” a eficienței funcționarilor, iar modul și condițiile de acordare a acestora, cu excepția funcționarilor publici de conducere de nivel superior, se va stabili prin act normativ cu caracter intern al autorității. Pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior plățile de stimulare se vor achita lunar, concomitent cu plata salariului. Potrivit documentului, volumul alocațiilor utilizate anual pentru alte plăți de stimulare este de 15% din fondul anual de salarizare. Acesta va fi calculat în raport cu salariile de funcție și economiile care vor fi disponibile. Plățile de stimulare nu se vor acorda funcționarilor publici, care, pe parcursul perioadei de gestiune, vor avea aplicate sancțiuni disciplinare. Bonusurile vor fi acordare și personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităţilor publice. Totodată, funcționarii publici vor putea participa, în afara orelor de program, la proiecte de dezvoltare în domeniul de competență. Această incompatibilitate a fost exclusă din Regulile privind desfășurarea muncii prin cumul a funcționarului public.