Societățile cu răspundere limită (SRL) vor activa după alte principii, ce se referă la drepturile asociaților noi. Persoana care va dobândi o parte socială nu va mai fi obligată să prezinte actul de constituire modificat al SRL-ului și hotărârea adunării generale a asociaților, pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice. Aceasta va prezenta doar actul juridic de înstrăinare, autentificat de notar. Noile modificări vor fi publicate, mâine, în Monitorul Oficial. Modificările operate au la bază o hotărâre a Curții Constituționale, în care se spune că, având în vedere că formarea și activitatea SRL se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților, există situații în care calitatea de nou asociat a dobânditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociații SRL. Acest refuz, însă, nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părții sociale, care este îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale Prin urmare, au fost operate schimbări în ceea ce privește reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, precum și efectele acesteia în situația în care calitatea de asociat a dobânditorului părții sociale poate fi refuzată de asociați. Referitor la respectarea dreptului la asociere, legea veche conține unele reglementări. Acestea, însă, lipsesc în cazurile dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale.