Un angajat al Întreprinderii Registru a dat instituția în judecată, după ce a fost demis cu încălcarea procedurii la reducerea numărului de personal. Mai exact, reclamantul a fost concediat, atunci când administrația a modificat statele de personal, în baza art. 86 alin. (1) lit. (c) din Codul muncii. El consideră că demiterea sa este o acțiune ilegală, deoarece s-a încălcat modul și procedura de concediere. Reclamantul a indicat că nu a fost anunțat cu două luni înainte și nu i s-a acordat o zi în săptămână pentru căutarea unui alt loc de muncă. La fel, administrația nu a făcut nimic pentru a-i propune un alt post. În instanță, reclamantul a cerut anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă şi repararea prejudiciului moral. Judecătoria de fond a admis cererea, iar ordinul de concediere a fost anulat. Bărbatul a fost restabilit în funcția de inspector al Serviciului de eliberare a actelor de identitate Florești. La fel, s-a încasat de la Registru salariul, pentru perioada cât a lipsit forțat de la muncă, în mărime de peste 12 mii de lei și peste patru mii de lei, drept prejudiciu moral. Întreprinderea Registru a atacat decizia instanței la Curtea de Apel, însă a fost menținută hotărârea emisă de judecătoria de fond. Totuși, decizia este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de două luni. Care este procedura în cazul în care are loc reducerea numărului de personal? Ce drepturi au angajații, în asemenea situații, vedeți aici.