Procedurile și termenii de acordare a dreptului de muncă și de ședere, pentru cetățenii străini, vor fi optimizate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat în lectură finală de către Parlament. Documentul vine să faciliteze procesul de angajare a cetățenilor străini, care a fost apreciat de către reprezentanții comunității de afaceri ca fiind unul birocratic. În același timp, o parte din cetățenii străini, care vor veni în Republica Moldova, nu vor mai fi obligați să obțină drept de muncă. Mai exact, cei care nu vor mai avea nevoie să obțină acest drept sunt:
 • lucrătorii străini din domeniul sportului;
 • străinii invitați la muncă în Moldova de către autorități;
 • specialiștii veniți în Republica Moldova în baza tratatelor internaționale;
 • lucrătorii înalt calificați;
 • persoanele străine cu funcții de conducere;
 • străinii angajați în proiecte de importanță națională;
 • lucrătorii detașați pentru o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile;
 • străinii a căror calificate este inclusă în Lista ocupațiilor prioritare.
Pentru persoanele străine care au o calificare inclusă în Lista ocupațiilor prioritare, legislația a fost completată, în ceea ce privește acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă. Pentru acordarea acestui drept vor fi prezentate următoarele acte:
 • demersul privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
 • proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului, care nu poate fi mai mic decât salariul mediu lunar pe economiei. În cazul lucrătorilor înalt calificați, salariul lunar nu poate fi mai mic decât cinci salarii medii lunare pe economie;
 • copia pașaportului străinului;
 • copia actului de studii sau a altui document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă;
 • cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică;
 • dovada asigurării mediale locale sau internaționale;
 • declarația privind asigurarea cu spațiu de locuit al străinului.
Decizia de prelungire a dreptului de ședere provizorie se va emite în termen de cel mult 20 de zile calendaristice, de la data depunerii cererii. În același timp, străinii, persoane cu funcții de conducere, vor primi drept de ședere provizorie pe un termen de doi ani, dacă în entitatea unde muncesc se vor face investiții echivalente a 60-200 salarii medii lunare pe economie sau vor fi create cel puțin patru locuri de muncă. În cazul în care investițiile vor fi echivalente a 200-600 salarii medii pe economie sau vor fi create opt locuri de muncă, dreptul de ședere provizorie va fi acordat pe un termen de trei ani. Străinii vor putea obține drept de ședere provizoriu pe un termen de opt ani, dacă se vor face investiții cu valoarea echivalentă de peste 4.000 de salarii medii sau vor fi create cel puțin 50 de locuri de muncă. Pentru această categorie de străini, permisele vor fi perfectate în termen de șapte zile calendaristice, din momentul depunerii cererii.