Procuratura Generală a anunțat concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de consultant al procurorului în procuraturile teritoriale. În total, sunt vacante aproape 40 de locuri. Termenul limită de depunere a dosarelor este 26 iunie. Potrivit anunțului, la Рrocuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale sunt disponibile 10 locuri de consultant al procurorului. Câteun consultant se caută în majoritatea procuraturilor teritoriale. Mai exact, este vorba de procuraturile din municipiul Bălți și raioanele: Anenii Noi, Briceni, Cahul, Căușeni, Căinari, Criuleni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Hâncești, Leova, Ocnița, Orhei, Rezina, Râșcani, Soroca, Sângerei, Strășeni, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești și Ungheni. Conform art. 541 din Codul de procedură penală, sarcinile de bază ale consultantului procurorului sunt:
 • acordă asistenţă tehnică procurorului la efectuarea acţiunilor procesuale;
 • asigură citarea persoanelor în cauzele penale;
 • organizează aducerea silită, în condiţiile legii, a persoanelor citate de procuror;
 • prezintă persoanelor menţionate la art. 293 materialul de urmărire penală pentru luare la cunoştinţă;
 • acordă procurorului alte tipuri de asistenţă ce rezultă din obligaţia exercitării de către acesta a atribuţiilor prevăzute de art. 52 şi 53.
Cerințele față de candidat sunt:
 • să fie cetățean al Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul ei și dispune de capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale;
 • posedă limba de stat;
 • este apt din punct de vedere medical;
 • are studii superioare juridice;
 • are cunoștințe de operare ре calculator etc.
Pentru participare la concurs, candidații vor depune dosarul personal, la Procuratura Generală. Acesta va conține următoarele documente:
 • cererea de înregistrarea în calitate de candidat la funcția de consultant al procurorului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;
 • certificat medical;
 • cazier judiciar;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia livretului militar.