Persoanele cu funcții de conducere, investitorii și specialiștii de înaltă calificare, din domeniul IT, vor putea activa pe teritoriul Republicii Moldova, fără a avea un permis de ședere temporară. Un proiect în acest sens va fi examinat la ședința Comisiei securitate națională a Parlamentului și, ulterior, va fi propus plenului spre adoptare în lectură finală. Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației va fi completată cu un nou capitol, care se referă la aflarea temporară a unor categorii de străini. Persoanele cu funcții de conducere vor putea activa în Moldova, fără a avea permis de ședere, în baza copiei pașaportului național, cazierului judiciar din țara sa și a contractului, o perioadă jumătate de an pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.  În cazul investitorilor, aceștia vor putea munci în Moldova trei luni, calculate cumulativ, pe parcursul unei perioade de un an. Specialiștii de înaltă calificare vor putea munci șase luni cumulativ pe parcursul unei perioade de 12 luni. Dreptul de ședere fără a avea permis va fi acordat de o comisie de evaluare, care va fi formată din trei reprezentanți ai Ministerului de Interne, un reprezentant al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, un reprezentant MIEPO și doi reprezentanți ai ATIC – Asociația companiilor private din domeniul tehnologiilor informaționale. Facilitățile au fost propuse pentru a atrage investițiile în sectorul IT. Și asta pentru că, în prezent, Moldova nu oferă condițiile necesare pentru investitorii din acest domeniu, iar investițiile regionale se orientează spre alte țări. Un alt document, cu facilități pentru străinii care vin să activeze în Moldova, a fost aprobat de Guvern. Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii, prevede că investitorii, care vor deschide sau vor achiziționa companii din Republica Moldova, vor obține dreptul de ședere provizorie mai simplu. De asemenea, persoanele cu funcții de conducere în cadrul companiilor, în funcție de numărul de locuri create, vor beneficia de un termen mai mare de ședere.