Societățile cu răspundere limită (SRL) vor activa după noi reguli. Mai exact, persoana care va dobândi o parte socială nu va mai fi obligată să prezinte actul de constituire modificat al SRL-ului și hotărârea adunării generale a asociaților, pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice. Aceasta va prezenta doar actul juridic de înstrăinare, autentificat de notar. Documentul, elaborat de Ministerul Economiei, a trecut de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe și va fi propus Legislativului pentru examinare în lectura întâi. Proiectul propune reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, precum și efectele acesteia în situația în care calitatea de asociat a dobânditorului părții sociale poate fi refuzată de asociați. Modificările propuse de Ministerul Economiei au la bază o hotărâre a Curții Constituționale, în care se spune că, având în vedere că formarea și activitatea SRL se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților, există situații în care calitatea de nou asociat a dobânditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociații SRL. Acest refuz, însă, nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părții sociale, care este îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale. În document se mai spune, referitor la respectarea dreptului la asociere, că legea conține unele reglementări, dar care lipsesc în cazurile dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale.