Mai multe categorii de angajați ai instituțiilor statului vor avea parte de sporuri pentru eficiență în activitatea desfășurată. Documentul, prin care au fost operate mai multe modificări la câteva hotărâri de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial. Mai exact, funcționarilor publici, inclusiv celor cu statul special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției Financiare, li se va stabili spor lunar pentru eficiență de la 0,8 până la 1,5 salariu mediu lunar pe economie realizat în anul precedent. Conform documentului, reexaminarea sporurilor stabilite se va efectua anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în buget. La fel, potrivit modificărilor operate, ofițerilor de urmărire penală, detașați la procuraturile specializate, li se va stabili o remunerare de bază lunară în mărime de două salarii medii, realizate pe anul precedent. Dacă salariul prevăzut pentru funcția în care ofițerul de urmărire penală se detașează este mai mici decât cel de care acesta beneficia în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază. Reexaminarea salariilor stabilite pentru ofițerii de urmărire penală și a sporurilor se va face anual, la 1 aprilie. În același timp, salariile de funcție pentru inspectorii din Inspecția procurorilor vor fi la nivelul de peste trei salarii medii pe economie. Această leafă va fi ridicată de inspectorul șef. Pentru inspectorii cu vechime în muncă de până la 12 ani, cuatumul salariului de funcție va fi de 2,88 salarii medii pe economie realizate în anul precedent și de 3,15, pentru cei cu o vechime în muncă mai mare de 12 ani. Cuantumul salariului de funcție pentru inspectorii Autorității Naționale de Integritate vor varia de la 2,8 la 3,2 salarii pe economiei realizate în anul precedent. La fel, salariile de funcție pentru personalul de deservire tehnică din Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor fi mai mari cu 50 la sută.