Codul de procedură civilă (CPC) va fi completat cu mai multe prevederi în care recursul va fi exclus ca o cale de atac a deciziilor instanțelor de apel, pentru mai multe tipuri de dosare. La fel, modificările vizează și modalitatea de intentare a procedurii de apel. Potrivit proiectului, articolul 296 va fi completat cu un aliniat. Mai exact, se propune ca hotărârea judecătorească emisă în privința cererii privind declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului, va putea fi contestată cu apel. În același timp, decizia instanței de apel nu va putea fi supusă recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare. Asemenea prevederi vor fi valabile și în cazul cererilor privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. O altă modificare se referă la articolul 330 din capitolul – Declararea fără stăpân a unui bun mobil și declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân. Mai exact, textul ”instanţa judecătorească, după ce constată că bunul mobil nu are proprietar sau că a fost părăsit de acesta fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui, pronunţă o hotărâre prin care declară fără stăpân bunul mobil şi îl transmite în proprietate persoanei care a intrat în posesiunea lui” va fi completat, la sfârșit, cu”hotărârea poate fi contestată cu apel, iar decizia instanței de apel nu se supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare”. Articolul 334, alin.(3) din capitolul – Constatarea inexactității înscrisurilor în registrele de stare civilă, la partea ce vizează hotărârea judecatărorească, va fi completată cu prevederea precum că va putea fi contestată cu apel. La fel, decizia instanței nu se va supune recursului, fiind definitivă și irevocabilă de la pronunțare. O altă propunere este completarea articolului 3651, în ceea ce privește intentarea procedurii de apel. Astfel, în CPC va fi prevăzut că în termen de 24 de ore de la parvenirea dosarului în instanţa de apel, cererea de apel va fi repartizată completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. La rândul său, completul de judecată, care a primit cererea de apel spre examinare, verifică dacă aceasta întruneşte toate condițiile, fără înştiinţarea participanţilor la proces. În cazul în care cererea de apel corespunde tuturor criteriilor, completul de judecată va dispune intentarea procedurii de apel în decurs de cinci zile de la repartizare.