Cererile în judecată, în cauze de încasare a sumelor de bani, care nu vor depăşi 50 de mii de lei, vor fi examinare ca cereri cu valoare redusă. Acestea vor putea fi atacate doar în instanţa de apel, nu şi cu recurs, cum este în prezent. Prevederile sunt incluse în proiectul de modificare a Codului de procedură civilă. Potrivit modificărilor propuse, CPC va fi completat cu un nou capitol care se referă la procedura în cazul cererilor cu valoare redusă. Procedura pentru cererile cu valoare redusă nu se va aplica cazurilor din domeniul fiscal, vamal şi în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere. Procedura nu va fi valabilă și în cazul răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale. În cazul examinării, procedura spune că judecătorul va dispune citarea participanților la proces, dacă va aprecia ca fiind necesar sau dacă va admite solicitarea uneia dintre părţi de a examina cererea în ședință publică. La fel, magistratul va putea respinge o asemenea solicitare, în cazul în care va considera că nu sunt necesare dezbateri publice. În proiect se mai menţionează că, în termen de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor anexate, pârâtul va prezenta o referință, precum şi copii de pe înscrisurile necesare. De asemenea, pârâtul va putea formula cerere reconvențională doar dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu va depăşi valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. Instanţa, în termen de şase luni, va soluţiona cauza şi va adopta hotărârea. Aceasta va putea fi atacată cu apel. Deciziile instanţei de apel nu se vor supune recursului, acestea fiind definitive şi irevocabile.