Olga BureaAutor: Olga Burea, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Situațiile care merită o deosebită atenție sunt cele cauzate de animale, or agresiunile/mușcăturile produse de câini, pisici, alte animale domestice/sălbatice se pot solda cu consecințe destul de grave. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale este pusă sub imperiul normei art. 1411 din Codul civil al Republicii Moldova. Astfel, proprietarul unui animal sau persoana care se servește de animal în timpul serviciului răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie că a scăpat de sub pază. Două definiții care merită atenție:
  1. prin ”paza sa” a se înțelege puterea de direcție, control și supraveghere pe care o persoană o poate exercita asupra unui animal;
  2. prin ”scăpat de sub pază” – atunci când animalul este liber și nepăzit, de exemplu: desprins de lesă, smuls din mâna păzitorului etc.
Deci, indiferent de vinovăția persoanei, aceasta va răspunde pentru prejudiciului cauzat de animal. Prezumția nevinovăției este instituită de legiuitor în situațiile când prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic predestinat activității profesionale de întreprinzător, în care proprietarul animalului a asigurat grija cuvenită pentru supravegherea animalului, sau dacă dauna s-a produs chiar și în cazul manifestării unei asemenea griji, cum ar fi: câinele de pază la o fermă. Rețineți, norma enunțată se referă la animalele domestice, precum și cele sălbatice/exotice care se găsesc în grădini zoologice, circuri, centre de plasament, crescătorii, cu condiția că acestea se află în paza omului, adică fac obiectul unui drept de proprietate. În asemenea cazuri, pentru a fi angajată răspunderea delictuală, sunt necesare prezența următoarelor condiții: existența unui prejudiciu cauzat de către animal, la data cauzării prejudiciului, animalul să se afle în paza juridică a persoanei de la care se pretinde plata despăgubirilor. De asemenea, în mod evident trebuie să persiste legătură cauzală dintre fapta comisă și prejudiciu cauzat. În astfel de situații, trebuie să știți că sunteți în drept să solicitați, de la persoana care deține animalul în posesie sau cel care are obligația de supraveghere, prejudiciului atât material, cât și moral (de exemplu, degradarea sau distrugerea unui bun, vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane, atingerea adusă onoarei, reputației, a acelor valori nepatrimoniale legate indisolubil de persoană). Pentru acest fapt, este necesar să întreprindeți următoarele acțiuni:
  • să identificați datele privind proprietarul care deține animalul în pază sa;
  • să obțineți o declarație/explicație de la ultimul;
  • să estimați valoarea prejudiciului cauzat;
  • să uzați de proba cu martorii, înregistrări audio/video, fotografii, raportul de expertiză medico-legală, precum și alte acte medicale care fac dovada tratamentului suportat în urma acțiunilor cauzate de animal;
  • alte probe care ar justifica prejudiciul cauzat.
Să știți că situațiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, însă, în caz de imposibilitate (dezacord, refuz), pe cale extrajudiciară. Acțiunea privind răspunderea delictuală se introduce în instanța de judecată, de la domiciliul pârâtului. În cerere urmează să indicați circumstanțele care au dus la cauzarea daunei (justificați în corespundere cu acelea condiții– cheie a delictului civil), să descrieți prejudiciului suferit și valoarea acestuia. În același timp, vă recomandăm ca, la înaintarea acțiunii, pe lângă solicitarea reparării prejudiciului material cauzat, să invocați și repararea prejudiciului moral, sub aspectul suferințelor fizice, psihice suportate, precum și alte cheltuieli suportate la depunerea acțiunii. De reținut! Termenul de prescripție este de 3 ani și începe să curgă din momentul în care persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască existența prejudiciului și persoana obligată să-l repare.