Moldovagaz trebuie să achite o datorie în valoare de peste 230 de mii de lei Consiliului municipal Chișinău (CMC). Și asta pentru că imobilele Moldovagaz sunt amplasate pe două terenuri acordate de CMC, pentru care nu a achitat taxa de utilizarea a acestora. La sfârșitul anului 2015, CMC s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Moldovagaz, solicitând încasarea plății pentru folosirea terenului acordat. În urma unei decizii luate de CMC, două terenuri pe strada Vadul lui Vodă din Capitală au fost oferite companiei pentru amplasarea imobilelor. În același timp, CMC a invocat că proprietarii de imobile, amplaste pe terenurile autorităților publice locale, urmează în mod obligatoriu să legalizeze drepturile sale asupra terenurilor prin arendă sau contract de vânzare-cumpărare. În cazul în care refuză, autoritățile publice locale, în mod unilateral, stabilesc plățile pentru folosirea terenurilor, care vor fi achitate benevol sau forțat prin intermediul instanțelor de judecată. Instanța de fond a respins cererea CMC, ca fiind neîntemeiată, iar în urma apelului depus, Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre nouă prin care a dat dreptate autorităților publice. Astfel, instanța de apel a obligat Moldovagaz să achite plata în valoare de 232 de mii de lei. Compania a făcut recurs la Curtea Supremă de Justiție, însă instanța a declarat cererea drept inadmisibilă. Datoriile Moldovagaz faţă de organul local sunt pentru perioada 17 noiembrie 2014 – 10 iulie 2015, inclusiv şi pentru perioadele anterioare. CMC îi acordase Moldovagaz un termen de 5 zile, pentru achitare, dar obligația nu a fost executată.